• Date
  Friday March 2, 2018 at
  10:00am to 5:00am CET
  past event
 • Type
  Festival
 • Activities
  Mountain Bike
 • Location
  Norway
  Kragerudveien 50, 2013
 • Email
  post@bikeexpo.no
 • Website
 • Facebook
 • Registration
  Open Paid
bikeexpo
Festival Details:

Bike Expo vil i samarbeid med Syklistenes Landsforening (SLF) utfordre norske politikere til å etablere historiens første SykkelStrategi. Politikerne har fastsatt konkrete mål både når det gjelder andelen syklende i Nasjonal Transportplan samt reduksjonen av Co2 utslipp. Det har vært et mål å øke sykkelandelen fra 4,5 % til 8 % innen 2019, men nå er målet igjen flyttet ut i fremtiden. Skal vi dessuten klare de ambisiøse miljømålene må vi også få flere til å sykle. Hva gjør vi for å nå målene – Har vi noen sykkelstrategi i Norge? Utfordringene med vær og topografi er enkle å løse for å få flere til å sykle, det vil Bike Expo være fylt til randen av. El-sykler, vesker, traller klær og utstyr, men mangelfull infrastruktur og mangel på tydelig prioritering av syklende i trafikken er fortsatt ikke på plass – 200 år etter at sykkelen ble oppfunnet. SLF arbeider for at myndighetene skal endre vikepliktsregelverket for syklister. Det er dokumentert at både syklister og bilister ikke forstår hvilke regler som gjelder for syklister. I tillegg er det dokumentert at det krevende vikepliktsregelverket medfører dødsulykker blant syklister. Utfordringen er spesielt stor der gang- og sykkelvei krysser vei og avkjørsel.

Bike Expo vil sammen med SLF sette syklistenes sikkerhet i fokus og utfordre politikerne.

Event Supporters:

Comments


Post a CommentYou must login to Pinkbike.
Don't have an account? Sign up

Join Pinkbike  Login
close
Trail Conditions
 • Unknown
 • Snow Groomed
 • Snow Packed
 • Snow Covered
 • Freeze/thaw Cycle
 • Icy
 • Prevalent Mud
 • Wet
 • Variable
 • Dry
 • Very Dry
LEGEND
Trail Difficulties
 • Access Road/Trail
 • White
 • Green
 • Blue
 • Black
 • Double Black Diamond

Trail Report Status
 • Clear / Green
 • Minor Issue / Yellow
 • Significant Issue / Amber
 • Closed

 • Land Owner Overlay
 • Wilderness (typically no bikes in USA)
 • BLM (public)
 • USFS (Wildlife sanctuaries darker than usfs)
 • State land
 • Indigenous
 • Military
Trail Conditions
 • Unknown
 • Snow Groomed
 • Snow Packed
 • Snow Covered
 • Freeze/thaw Cycle
 • Icy
 • Prevalent Mud
 • Wet
 • Variable
 • Dry
 • Very Dry
 • Map Markers
 • trail Trail Head
 • photo Photo
 • place Directory Listing
 • region Riding Area
 • TTF TTF
 • Parking Parking
 • Viewpoint Viewpoint
 • Information Information
 • Warning Warning
 • Directions Directions
 • Water Fountain/Source Water Fountain/Source
 • Sight Sight
 • Restrooms Restrooms
 • Gate Gate
 • Camping Camping
 • Trail Sign Trail Sign
 • Table or Bench Table or Bench
 • Table or Bench eBike Charging Point
 • Other Other
 • By mtbboy1993 TRAILFORKS
 • #1881 - 141 views
Audience: country
[flag]