bikeexpo

Festival Details:

Bike Expo vil i samarbeid med Syklistenes Landsforening (SLF) utfordre norske politikere til å etablere historiens første SykkelStrategi. Politikerne har fastsatt konkrete mål både når det gjelder andelen syklende i Nasjonal Transportplan samt reduksjonen av Co2 utslipp. Det har vært et mål å øke sykkelandelen fra 4,5 % til 8 % innen 2019, men nå er målet igjen flyttet ut i fremtiden. Skal vi dessuten klare de ambisiøse miljømålene må vi også få flere til å sykle. Hva gjør vi for å nå målene – Har vi noen sykkelstrategi i Norge? Utfordringene med vær og topografi er enkle å løse for å få flere til å sykle, det vil Bike Expo være fylt til randen av. El-sykler, vesker, traller klær og utstyr, men mangelfull infrastruktur og mangel på tydelig prioritering av syklende i trafikken er fortsatt ikke på plass – 200 år etter at sykkelen ble oppfunnet. SLF arbeider for at myndighetene skal endre vikepliktsregelverket for syklister. Det er dokumentert at både syklister og bilister ikke forstår hvilke regler som gjelder for syklister. I tillegg er det dokumentert at det krevende vikepliktsregelverket medfører dødsulykker blant syklister. Utfordringen er spesielt stor der gang- og sykkelvei krysser vei og avkjørsel.

Bike Expo vil sammen med SLF sette syklistenes sikkerhet i fokus og utfordre politikerne.

Event Supporters:

Comments


Post a CommentYou must login to Pinkbike.
Don't have an account? Sign up

Join Pinkbike  Login
  • Signup Link
  • 2018-03-02 10:00:00 2018-03-03 05:00:00 Europe/Oslo bikeexpo Bike Expo vil i samarbeid med Syklistenes Landsforening (SLF) utfordre norske politikere til å etablere historiens første SykkelStrategi. Politikerne har fastsatt konkrete mål både når det gjelder andelen syklende i Nasjonal Transportplan samt https://www.trailforks.com/event/1881/ post@bikeexpo.no
  • Subscribe
 • 138
  interested
 • 77
  going
close
Layers winter
Trail Style
 • ?
Trail Conditions
 • Unknown
 • Snow Packed
 • Snow Covered
 • Freeze/thaw Cycle
 • Icy
 • Prevalent Mud
 • Wet
 • Variable
 • Dry
 • Very Dry
 • By mtbboy1993 TRAILFORKS
 • #1881 - 92 views
Audience: country
[flag]