Mountain Bike
titleratingdistancedescentclimb
Gruveflyt
1,696 ft-222 ft
Jan Kåres Glemte Skatt
1,493 ft-141 ft
Kattåsdh
2,877 ft-214 ft38 ft
Kattåssnoken
3,478 ft-66 ft55 ft
Kjagligenga DH
1 mile-856 ft31 ft
Kristenshvile
2,503 ft-265 ft
Kuåsen
1,234 ft-25 ft41 ft
Mastekastet
1 mile-540 ft15 ft
Ringiåsen Rundt
3,619 ft-186 ft115 ft
Rognliaormen
2 miles-772 ft15 ft
Runnerstrail
2,037 ft-190 ft
Rykkinn på langs
4,167 ft-124 ft79 ft
Skogsløypa
3 miles-628 ft209 ft
Solfjellstua
4,386 ft-95 ft590 ft
Storolaven Proline
1,109 ft-245 ft
Stovivanet DH
2,201 ft-312 ft6 ft
Svartoråsen Vest
4,780 ft-212 ft177 ft
Svenskestien
866 ft-86 ft4 ft
Tigerbakken DH
1,598 ft-146 ft
Tigerbakkens indrefillet
1,575 ft-109 ft
Vuivollen DH
2 miles-252 ft703 ft
Displaying 1 - 21 of 21