Mountain Bike
titleratingdistancedescentclimb
Access trail
190 ft
Driveway
71 ft8 ft
Ekornstien
92 ft5 ft
Forbi SFO
421 ft-12 ft3 ft
Gaupefaret
733 ft6 ft
Gaupfaret Kobling
203 ft3 ft
Gaupfaret Snarvei
177 ft4 ft
Gjennom skogen
1,205 ft-21 ft15 ft
Haugstien
748 ft48 ft
Haugveien
684 ft8 ft
Lysløype Runden
1,381 ft-15 ft10 ft
Lyøpe Kobling
222 ft10 ft
Mellom Husene
1,184 ft-20 ft6 ft
Midten
1,506 ft-31 ft17 ft
Myrer Undergangen
822 ft-31 ft11 ft
Nedre Thonåsenstien
771 ft39 ft
Skoleveien
4,409 ft161 ft
Skoleveien - Spydebergveien
2,258 ft-23 ft14 ft
Snarveien
128 ft
Sti
518 ft-12 ft
Sødre Leppestad
3,347 ft-18 ft44 ft
Tomterstien
407 ft-5 ft
Ved Tomterveien
551 ft24 ft
Displaying 1 - 23 of 23