• Kulla Region Status
    Sep 7, 2021
trail condition date description
Åkersberget Ideal
Sep 16, 2021 @ 8:04am
Sep 16, 2021
Åkersberget 2,5 km Variable
Sep 16, 2021 @ 8:04am
Sep 16, 2021
Amerikastängslet Unknown
Amerikatt Unknown
Amerikatten Variable
Sep 10, 2021 @ 4:51am
Sep 10, 2021
Börsen Ideal
Sep 16, 2021 @ 8:04am
Sep 16, 2021
Börsskogen Variable
Oct 11, 2021 @ 7:06am
Oct 11, 2021
Ett träd har trillat ner och blockerar delvis.
Brännanflis Wet
Oct 11, 2021 @ 7:06am
Oct 11, 2021
Entré Piparböle Unknown
FåStängslet Wet
Sep 10, 2021 @ 4:51am
Sep 10, 2021
Festligt Värre Ideal
Jun 22, 2020 @ 11:34am
Jun 22, 2020
Forslunda Hästsport Prevalent Mud
Sep 9, 2021 @ 10:34pm
Sep 9, 2021
Gulla Unknown
Håkmark Till Kulla Genom Skogen Unknown
Hampa Variable
Sep 9, 2021 @ 10:34pm
Sep 9, 2021
Ruttnande bro, var försiktig
Hästormen Unknown
Sep 10, 2021 @ 4:51am
Sep 10, 2021
Sandig som sagt...
Hästrakan Ideal
Sep 10, 2021 @ 4:51am
Sep 10, 2021
Hissjöns Bräntberget Variable
Sep 16, 2021 @ 8:04am
Sep 16, 2021
En liten tall som kan gå att hoppa över eller cykla runt
Kådden Ideal
Aug 23, 2021 @ 7:09am
Aug 23, 2021
Kåddisrakan Unknown
Kulla - Sandväg Nr 17 Dry
Aug 22, 2019 @ 9:08am
Aug 22, 2019
Kulla Draghundspår Wet
Oct 11, 2021 @ 7:06am
Oct 11, 2021
Standing water, 30+ cm deep.
Kulla Dragspår 2 Ideal
Oct 11, 2021 @ 7:06am
Oct 11, 2021
Kulla Grustag Ideal
Oct 11, 2021 @ 7:06am
Oct 11, 2021
Kulla Gulla Variable
Sep 9, 2021 @ 10:34pm
Sep 9, 2021
Kulla Plantskola Unknown
Kulla Skogsbilväg Nr 70 Ideal
Jun 22, 2020 @ 11:34am
Jun 22, 2020
Kulla Vattenverk Unknown
Kullahästar Unknown
Kullastigen Ideal
Sep 16, 2021 @ 8:04am
Sep 16, 2021
Kullastigen Norr Dry
Aug 22, 2019 @ 9:08am
Aug 22, 2019
Kullastigen Sprint Variable
Oct 11, 2021 @ 7:06am
Oct 11, 2021
Någon pöl här och där.
Kullastigen Väst Variable
Oct 11, 2021 @ 7:06am
Oct 11, 2021
Kyrkstigen Wet
Sep 13, 2021 @ 7:05am
Sep 13, 2021
Stigen är rejält bortspolad och det saknas en bro.
Kyrkstigen Flurkmark-Hissjövägen Unknown
Kyrkstigen Håkmark-Flurkmark Unknown
Mi Amigo Unknown
Mindre Festlig Ideal
Sep 16, 2021 @ 8:04am
Sep 16, 2021
Mullestigen Häst Variable
Sep 9, 2021 @ 10:34pm
Sep 9, 2021
Ol-Ningsbäcken Variable
Sep 16, 2021 @ 8:04am
Sep 16, 2021
Olles Andra Unknown
Olles Böj Unknown
Olles Grustag Unknown
Olles Korta Ideal
Sep 10, 2021 @ 4:51am
Sep 10, 2021
Olles Kvadrat Unknown
Olles Orm Unknown
Olles Snår Unknown
Olles spår - Amerika Dry
Sep 10, 2021 @ 12:43pm
Sep 10, 2021
Sand sand sand
Olles Stig Nr 8 Unknown
Piparn Dry
Sep 16, 2021 @ 8:04am
Sep 16, 2021
Mycket sand men det står i beskrivningen
PipArnes Variable
Sep 16, 2021 @ 8:04am
Sep 16, 2021
Rättberget Wet
Oct 16, 2020 @ 2:21am
Oct 16, 2020
Rönnbäckshedens Skoter Unknown
Rötamyran Variable
Sep 16, 2021 @ 8:04am
Sep 16, 2021
Skravelkrossen Wet
Oct 11, 2021 @ 7:06am
Oct 11, 2021
Standing water 50+ cm deep.
Skravelkrossen 2 Wet
Oct 11, 2021 @ 7:06am
Oct 11, 2021
Standing water 50+ cm deep.
Skravelkrossen 3 Variable
Oct 11, 2021 @ 7:06am
Oct 11, 2021
Standing water, avoid.
Tavelsjöleden - Tjälamark Wet
Sep 7, 2021 @ 7:33am
Sep 7, 2021
Lite igenväxen och lerig på sina håll. Djupa spår.
Tavelsjöleden Börsmyran Variable
Sep 16, 2021 @ 8:04am
Sep 16, 2021
Ett stort nedblåst träd blockerar helt cirka 30 meter från slutet. Det går att lyfta över.
Tavelsjöleden Brännan Wet
Jul 27, 2020 @ 3:32am
Jul 27, 2020
Wet in patches. Trail well looked after, open sight. Wood chips over wet marsh lands. Signage clear and ring marked on trees.
Tavelsjöleden Brännatjärnen Unknown
Tavelsjöleden Hägnvägen Ideal
Sep 16, 2021 @ 8:04am
Sep 16, 2021
Tavelsjöleden Kullabäcken Ideal
Sep 16, 2021 @ 8:04am
Sep 16, 2021
Tavelsjöleden Nyåkersberget Unknown
Tavelsjöleden Rättberget Wet
Sep 16, 2021 @ 8:04am
Sep 16, 2021
Tavelsjöleden Rönnbäcksheden Ideal
Oct 11, 2021 @ 7:06am
Oct 11, 2021
Tavelsjöleden Smalsjön Unknown
Tavelsjöleden Tegelgärdan Variable
Sep 9, 2021 @ 10:34pm
Sep 9, 2021
Tavelsjöleden Trepålarna Unknown
Tavelsjöleden Yttersjön Ideal
Sep 16, 2021 @ 8:04am
Sep 16, 2021
Tegelgärdan Wet
Sep 9, 2021 @ 10:34pm
Sep 9, 2021
Tvåpålarna Unknown
Tvärhästen Ideal
Sep 10, 2021 @ 4:51am
Sep 10, 2021
Tvärslå Ideal
Sep 16, 2021 @ 8:04am
Sep 16, 2021
Vattenverket Runt Dry
Sep 9, 2021 @ 10:34pm
Sep 9, 2021
Ytterbyn Variable
Sep 16, 2021 @ 8:04am
Sep 16, 2021
Yttern Ideal
Oct 11, 2021 @ 7:06am
Oct 11, 2021
Displaying 1 - 77 of 77
Previous Page | Next Page