Mountain Bike
titleratingdistancedescentclimb
Castello
0
1 mile-554 ft55 ft
Corbezzoli DH
0
906 ft-165 ft
Croce Lignano - Bivio Monastero DH / Sargiano DH
0
4,291 ft-475 ft
Il Cero
1
3,816 ft-581 ft
Il Querciolo
0
1 mile-780 ft
L'Ignaro
2
1 mile-1,212 ft19 ft
L'Ignorante
1
4,803 ft-769 ft
L'IGNORANTELLO
0
5,069 ft-664 ft
Monastero DH
0
2,651 ft-376 ft
Monastero dh
1
2,904 ft-353 ft3 ft
Saccione DH AM
0
4,285 ft-396 ft
salita degli elicotteri
0
1,470 ft-16 ft115 ft
Sargiano CAI
0
3,484 ft-358 ft5 ft
sopra la Torre
1
2 miles-884 ft160 ft
Zi Pietro
0
3,081 ft-545 ft
Displaying 1 - 15 of 15