close
Layers winter
Trail Style
 • ?
Trail Conditions
 • Unknown
 • Snow Packed
 • Snow Covered
 • Freeze/thaw Cycle
 • Icy
 • Prevalent Mud
 • Wet
 • Variable
 • Dry
 • Very Dry
LEGEND
Trail Difficulties
 • Access Road/Trail
 • White
 • Green
 • Blue
 • Black
 • Double Black Diamond

Trail Report Status
 • Clear / Green
 • Minor Issue / Yellow
 • Significant Issue / Amber
 • Closed or Major Issue / Red

 • Land Owner Overlay
 • Wilderness (typically no bikes in USA)
 • BLM (public)
 • USFS (Wildlife sanctuaries darker than usfs)
 • State land
 • Indigenous
 • Military
Trail Conditions
 • Unknown
 • Snow Packed
 • Snow Covered
 • Freeze/thaw Cycle
 • Icy
 • Prevalent Mud
 • Wet
 • Variable
 • Dry
 • Very Dry
 • Map Markers
 • trail Trail Head
 • photo Photo
 • place Directory Listing
 • region Riding Area
 • TTF TTF
 • Parking Parking
 • Viewpoint Viewpoint
 • Information Information
 • Warning Warning
 • Directions Directions
 • Water Fountain/Source Water Fountain/Source
 • Sight Sight
 • Restrooms Restrooms
 • Gate Gate
 • Camping Camping
 • Trail Sign Trail Sign
 • Table or Bench Table or Bench
 • Other Other

   No trails have been added to Pohronský Inovec.
   Help build the crowd sourced database by submitting a trail.

   This region is Unsanctioned, Ride at your own Risk!

   Pohronský Inovec je pohorie sopečného pôvodu, ktoré je súčasťou Slovenského stredohoria.

   Najvyšším bodom je Veľký Inovec dosahujúci výšku 901 metrov. V pohorí prevažuje andezit a ryolit. Člení sa do niekoľkých podcelkov - Veľký Inovec, Vojšín, Lehotská planina. Južná časť je pokrytá listnatými lesmi s najviac zastúpenými dubmi. Južné svahy padajú strmo a okolitý terén Pohronskej pahorkatiny prevyšuje až o 600 metrov. Severná časť má charakter náhornej plošiny v okolí Veľkej Lehoty, prevažujú pastviny a rozptýlené osídlenia.
   Region Details

   Open

   Stats

   Trails
   0

   Recent Activity

   usernameactiontypetitledate
   user #1228093PaprstkaaddridelogJul 5, 2018 ride log and 2 more
   Jul 5, 2018 @ 9:03am
   Jul 5, 2018
   user #1385073Maros24addridelogMay 2, 2018 ride log
   Jun 5, 2018 @ 6:53pm
   Jun 5, 2018
   user #1524788Kuko22svkaddridelogMay 19, 2018 ride log
   May 20, 2018 @ 11:41am
   May 20, 2018
   user #1436773kubokuboaddridelogMay 14, 2017 ride log
   Nov 8, 2017 @ 2:06pm
   Nov 8, 2017
   user #1117989jxxwaddregionPohronský Inovec
   Jul 24, 2017 @ 11:56pm
   Jul 24, 2017
   view more »
   • By jxxw TRAILFORKS & contributors
   • Admins: jxxw
   • #19668 - 23 views

   Downloading of trail gps tracks in kml & gpx formats is enabled for Pohronský Inovec.
   You must login to download files.