User Created Routes

titledistancerank
Nato Base - Mallare via Boccion - Feglinomtb
San Filippo
13 miles1
Long, relatively easy route from the Nato basemtb
San Filippo
20 miles2
Finale primaveramtb
San Filippo
29 miles3
NB / Crestino / Super Groppomtb
San Filippo
7 miles4
#NatoToSea including DH Menmtb
San Filippo
19 miles5
#NatoToSeamtb
San Filippo
19 miles6
Mountainbike-Fahrt zur Mittagszeitmtb
San Filippo
25 miles7
LA MATTINAmtb
San Filippo
21 miles8
Supergroppo Tourmtb
San Filippo
21 miles9
Day 1 Finalemtb
San Filippo
25 miles10
Natobase downmtb
San Filippo
21 miles11
Mallare trail to feglinomtb
San Filippo
29 miles12
Alta via dei monti liguri SV/01 Elleramtb
San Filippo
13 miles13
Ciapinmtb
San Filippo
3 miles14
Nato Base Direction Eastmtb
San Filippo
26 miles15
Nato Base Direction Eastmtb
San Filippo
26 miles16
Finale Ligure Nato Base Trail Combimtb
San Filippo
14 miles17
Displaying 1 - 17 of 17

Race Routes

titledistancerank
UCI Enduro World Cup Finale 2024mtb race
San Filippo
39 miles1
Displaying 1 - 1 of 1