Mountain Bike
titleratingdistancedescentclimb
Access Road Mali i Sonës Trail
2,100 ft-5 ft213 ft
Access to Shutri Trail
774 ft-31 ft
Access trail to Mali i Batrës
1 mile-1,115 ft5 ft
Access trail to Mali i Sonës Trail
3,468 ft-574 ft16 ft
Access trail to QT
528 ft-100 ft
Burimas Track-1
3,743 ft-631 ft
facesh secondary, easiest
551 ft-76 ft
Gurët e Gjatë Trail
4,816 ft-782 ft
ish Godinat Ushtarake-Liqeni Bizës
3 miles-431 ft281 ft
Kacerri Trail
1,827 ft-159 ft
Kasallë Trail
2,607 ft-618 ft35 ft
Kodra e Madhe Hiking Trail
676 ft-89 ft
Kodra e Madhe Trail
3,297 ft-3 ft669 ft
Liqeni i Bizës path
2,592 ft-43 ft45 ft
Liqeni i Lepurit trail p2
1,667 ft-317 ft
Liqeni i Lepurit-Gropa e Katundit Line
2,900 ft-679 ft
Mali i Batrës Trail
1,974 ft-550 ft17 ft
Mali i Sonës Trail
1 mile-1,182 ft5 ft
Mountain Highway-Liqeni i Lepurit Trail
1 mile-999 ft
Qafa e Monumentit Trail
4,560 ft-367 ft3 ft
Qafa e Sukes Trail
3 miles-20 ft2,217 ft
Qafa e Sukes-Gropa e Katundit
5,056 ft-655 ft
Ruçi Trail
2,238 ft-446 ft
Secondary alley
2,238 ft-303 ft
Secondary Varros Trail
3,343 ft-603 ft
Shkrep Trail
3,205 ft-419 ft27 ft
Shutri Trail
1 mile-1,061 ft
Spalareshta trail
3,123 ft-671 ft22 ft
The path to the rabbit Lake
3,684 ft-350 ft16 ft
Tra't e Shametës trail
2 miles-23 ft2,218 ft
ura funny trail ura10
1,699 ft-296 ft
Varros Trail
1 mile-872 ft
Displaying 1 - 32 of 32