titletrailsdistancecityprovrank
STKP 01 Ljubljana - Mihelčičev dom on Govejk
116 milesLjubljana1
STKP 32 Planinski dom Košenjak - Poštarski dom pod Plešivcem
125 milesDravograd2
STKP 29 Maribor - Ruska koča
016 milesMaribor3
STKP 34 Koča na Naravskih ledinah - Dom na Peci
125 milesCrna na Koroskem4
STKP 15 Koča na Kokoši - Piran
537 miles5
STKP 16 Piran - Marezige
122 milesPiran6
Monte Santo
47 milesNova Gorica7
Around Mt. Uršlja gora - short
116 miles8
Around Mt. Peca - over Topla
031 miles9
Smrekovec and around
027 milesCrna na Koroskem10
TOUR de Izola
017 milesKorte11
Parenzana
080 miles12
Around Mt. Uršlja gora - longer route
026 miles13
Trstelj
012 milesDornberk14
STKP 06 Kovinarska koča v Krmi - Poštarski dom na Vršiču
022 milesKranjska Gora15
STKP 08 Dom v Lepeni - Koča na planini Kuhinja
026 miles16
SKP 10 Idrija pri Bači - Cerkno
020 miles17
STKP 07 Poštarski dom na Vršiču - Dom v Lepeni
021 milesKranjska Gora18
STKP 27 Planinski dom na Boču - Gorišnica
039 milesRogla19
STKP 23 Planinski dom pri Gospodični na Gorjancih - Brežice
032 milesNovo mesto20
STKP 04 Koča na Petrovem Brdu - Planinska koča na Uskovnici
027 miles21
STKP 31 Ribniška koča - Dom na Košenjaku
036 milesRogla22
STKP 05 Planinska koča na Uskovnici - Kovinarska koča v Krmi
025 miles23
STKP 11 Cerkno - Koča na Hleviški planini
025 miles24
STKP 17 Marezige - Tumova koča na Slavniku
016 miles25
STKP 30 Ruska koča - Ribniška koča
028 miles26
STKP 35 Dom na Peci - Dom planincev v Logarski dolini
041 miles27
STKP 02 Mihelčičev dom on Govejk - Koča na Blegošu
023 milesLjubljana28
STKP 09 Koča na planini Kuhinja - Idrija pri Bači
019 miles29
STKP 36 Dom planincev v Logarski dolini - Dom na Menini planini
037 milesKranj30
STKP 12 Koča na Hleviški planini - Iztokova koča pod Golaki
023 milesIdrija31
STKP 21 Koča pri Jelenovem studencu - Planinski dom na Mirni gori
032 milesKočevje32
mtb pot
03,468 ftZalec33
STKP 14 Stjenkova koča na Trstelju - Koča na Kokoši
029 miles34
STKP 18 Tumova koča na Slavniku - Planinski dom na Sviščakih
039 miles35
STKP 20 Hrib Loški potok - Koča pri Jelenovem studencu
027 milesNova Vas36
STKP 22 Planinski dom na Mirni gori - Planinski dom pri Gospodični na Gorjancih
039 miles37
STKP 13 Iztokova koča pod Golaki - Stjenkova koča na Trstelju
030 miles38
STKP 24 Brežice - Koča na Bohorju
025 miles39
STKP 41 Planinski dom na Jančah - Ljubljanski grad
022 miles40
STKP 19 Planinski dom na Sviščakih - Loški potok
028 miles41
STKP 40 Planinski dom na Kumu - Planinski dom na Jancah
031 miles42
STKP 25 Koča na Bohorju - Planinski dom na Reševni
019 miles43
STKP 28 Gorišnica - Maribor
041 miles44
STKP 26 Planinski dom na Reševni - Planinski dom na Boču
030 miles45
STKP 33 Poštarski dom pod Plešivcem - Koča na Naravskih ledinah
011 miles46
STKP 03 Koča na Blegošu - Koča na Petrovem brdu
019 miles47
STKP 39 Planinski dom v Gorah - Planinski dom na Kumu
017 miles48
STKP 38 Dom na Cemšeniski planini - Planinski dom v Gorah
025 miles49
STKP 37 Dom na Menini planini - Dom na Cemšeniski planini
020 miles50
Črnomelj-St. Sebastian-Sredgora-Mirna gora
010 milesCrnomelj51
Displaying 1 - 51 of 51