Rider Created Routes

titledistancerank
STKP 01 Ljubljana - Mihelčičev dom on Govejk
Ljubljana
16 miles1
STKP 32 Planinski dom Košenjak - Poštarski dom pod Plešivcem
Dravograd
25 miles2
STKP 34 Koča na Naravskih ledinah - Dom na Peci
Crna na Koroskem
25 miles3
STKP 15 Koča na Kokoši - Piran
37 miles4
STKP 16 Piran - Marezige
Piran
22 miles5
Around Mt. Uršlja gora - short
16 miles6
Around Mt. Peca - over Topla
31 miles7
Parenzana
80 miles8
TOUR de Izola
Korte
17 miles9
Smrekovec and around
Crna na Koroskem
27 miles10
Around Mt. Uršlja gora - longer route
26 miles11
STKP 06 Kovinarska koča v Krmi - Poštarski dom na Vršiču
Kranjska Gora
22 miles12
STKP 08 Dom v Lepeni - Koča na planini Kuhinja
26 miles13
STKP 27 Planinski dom na Boču - Gorišnica
Rogla
39 miles14
SKP 10 Idrija pri Bači - Cerkno
20 miles15
STKP 29 Maribor - Ruska koča
Maribor
16 miles16
STKP 07 Poštarski dom na Vršiču - Dom v Lepeni
Kranjska Gora
21 miles17
STKP 11 Cerkno - Koča na Hleviški planini
25 miles18
STKP 17 Marezige - Tumova koča na Slavniku
16 miles19
STKP 23 Planinski dom pri Gospodični na Gorjancih - Brežice
Novo mesto
32 miles20
STKP 35 Dom na Peci - Dom planincev v Logarski dolini
41 miles21
STKP 04 Koča na Petrovem Brdu - Planinska koča na Uskovnici
27 miles22
STKP 36 Dom planincev v Logarski dolini - Dom na Menini planini
Kranj
37 miles23
STKP 02 Mihelčičev dom on Govejk - Koča na Blegošu
Ljubljana
23 miles24
STKP 30 Ruska koča - Ribniška koča
28 miles25
STKP 21 Koča pri Jelenovem studencu - Planinski dom na Mirni gori
Kočevje
32 miles26
STKP 09 Koča na planini Kuhinja - Idrija pri Bači
19 miles27
STKP 12 Koča na Hleviški planini - Iztokova koča pod Golaki
Idrija
23 miles28
STKP 18 Tumova koča na Slavniku - Planinski dom na Sviščakih
39 miles29
STKP 31 Ribniška koča - Dom na Košenjaku
Rogla
36 miles30
STKP 20 Hrib Loški potok - Koča pri Jelenovem studencu
Nova Vas
27 miles31
STKP 24 Brežice - Koča na Bohorju
25 miles32
mtb pot
Zalec
3,468 ft33
STKP 05 Planinska koča na Uskovnici - Kovinarska koča v Krmi
25 miles34
STKP 14 Stjenkova koča na Trstelju - Koča na Kokoši
29 miles35
STKP 22 Planinski dom na Mirni gori - Planinski dom pri Gospodični na Gorjancih
39 miles36
STKP 40 Planinski dom na Kumu - Planinski dom na Jancah
31 miles37
STKP 13 Iztokova koča pod Golaki - Stjenkova koča na Trstelju
30 miles38
STKP 19 Planinski dom na Sviščakih - Loški potok
28 miles39
STKP 25 Koča na Bohorju - Planinski dom na Reševni
19 miles40
STKP 41 Planinski dom na Jančah - Ljubljanski grad
22 miles41
STKP 33 Poštarski dom pod Plešivcem - Koča na Naravskih ledinah
11 miles42
STKP 28 Gorišnica - Maribor
41 miles43
STKP 26 Planinski dom na Reševni - Planinski dom na Boču
30 miles44
STKP 39 Planinski dom v Gorah - Planinski dom na Kumu
17 miles45
STKP 03 Koča na Blegošu - Koča na Petrovem brdu
19 miles46
STKP 38 Dom na Cemšeniski planini - Planinski dom v Gorah
25 miles47
STKP 37 Dom na Menini planini - Dom na Cemšeniski planini
20 miles48
Trstelj
Dornberk
12 miles49
Displaying 1 - 49 of 49