Mountain Bike
titleratingdistancedescentclimb
Access road to River Trail
3,133 ft-11 ft50 ft
Bërzeze-Allgjatë
4 miles-1,228 ft431 ft
Boga Trail 1
4,997 ft-502 ft55 ft
Boga Trail 2
1 mile-537 ft20 ft
Bulticë-Damjan
5 miles-732 ft1,074 ft
Bunker Trail
2,474 ft-219 ft3 ft
Dorzë village
3 miles-444 ft503 ft
Erzeni River Trail
2 miles-69 ft200 ft
Fortuzaj-Kodra Helmësit
4,685 ft-184 ft345 ft
Fortuzaj-Kodra Helmësit Secondary Access Trail
1 mile-51 ft575 ft
Fushat e Ruçit-Dushku i Sharrës (River Trail)
2 miles-63 ft148 ft
Kodra e Kulës trail
3,317 ft-272 ft52 ft
Kodra Helmësit-Fortuzaj Trail
3,330 ft-672 ft
Lagjia e Vjetër (Vaqar)
1 mile-284 ft251 ft
Lower Picallë Trail
2 miles-321 ft46 ft
Pezë Helmës-Picar Asphalt part
4 miles-1,209 ft256 ft
Picallë Trail
1 mile-98 ft309 ft
Qafa e Farishtës-Xhepaj
4,022 ft-285 ft135 ft
Qafa Madhe-Kodra Kanës Trail reroute
2,881 ft-255 ft22 ft
Revenge of the Donkey
2,238 ft-306 ft15 ft
Rezervuari i Sharrës Trail
3,757 ft-390 ft30 ft
Rezervuari Ujit-Pezë-Helmësi Trail
2 miles-502 ft165 ft
Rruga e Varrezave (Lagjia e Vjetër/Vaqar)
4,127 ft-106 ft206 ft
Sharr-Qafa e Farishtës
4,895 ft-88 ft181 ft
Sharrë-Vrap Trail
4,521 ft-143 ft253 ft
Sultaft trail
1 mile-749 ft25 ft
Xhep-Vrap
1 mile-576 ft285 ft
Displaying 1 - 27 of 27