Type: Viewpoint Viewpoint
Activities:
 • Mountain Bike
 • E-Bike
 • Hike
 • Trail Running
 • Horse
 • Dirtbike
 • ATV/ORV/OHV
close
Trail Conditions
 • Unknown
 • Snow Groomed
 • Snow Packed
 • Snow Covered
 • Freeze/thaw Cycle
 • Icy
 • Prevalent Mud
 • Wet
 • Variable
 • Dry
 • Very Dry
LEGEND
Trail Difficulties
 • Access Road/Trail
 • White
 • Green
 • Blue
 • Black
 • Double Black Diamond

Trail Report Status
 • Clear / Green
 • Minor Issue / Yellow
 • Significant Issue / Amber
 • Closed

 • Land Owner Overlay
 • Wilderness (typically no bikes in USA)
 • BLM (public)
 • USFS (Wildlife sanctuaries darker than usfs)
 • State land
 • Indigenous
 • Military
Trail Conditions
 • Unknown
 • Snow Groomed
 • Snow Packed
 • Snow Covered
 • Freeze/thaw Cycle
 • Icy
 • Prevalent Mud
 • Wet
 • Variable
 • Dry
 • Very Dry
 • Map Markers
 • trail Trail Head
 • photo Photo
 • place Directory Listing
 • region Riding Area
 • TTF TTF
 • Parking Parking
 • Viewpoint Viewpoint
 • Information Information
 • Warning Warning
 • Directions Directions
 • Sight Sight
 • Restrooms Restrooms
 • eBike Charging Point eBike Charging Point
 • Water Fountain/Source Water Fountain/Source
 • Gate Gate
 • Trail Sign Trail Sign
 • Table or Bench Table or Bench
 • Ladder Ladder
 • Stairs Stairs
 • Bridge Bridge
 • Camping Camping
 • Cabin Cabin
 • Lodge Lodge
 • Bear Cache Bear Cache
 • Dock Dock
 • Ranger Station Ranger Station
 • Summit Summit
 • Other Other
Roku 1940 mala 209 obyvateľov. Počas Slovenského národného povstania sa obec stala jedným z centier takzvanej Partizánskej republiky v Nízkych Tatrách. Za pomoc partizánom nacisti obec 18. marca 1945 prepadli a zavraždili 13 obyvateľov. Vypálili 42 domov aj s hospodárskymi budovami. Po oslobodení Slovenska obyvateľov obce presídlili do Banskej Bystrice, do časti Fončorda, kde pre nich boli vybudované domy na ulici Nové Kalište.

Kataster obce je od roku 1945 súčasťou obce Baláže. V dvoch zrekonštruovaných domoch sú od roku 1962 umiestnené expozície a pamätné izby. Od roku 1963 je priestor obce vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. V období normalizácie bol do Kališťa prenesený bronzový monument Obete varujú z objektu pamätníka SNP v Banskej Bystrici. Keďže jeho autor Jozef Jankovič zaujal protinormalizačné postoje, komunistický režim rozhodol o jeho prenesení na odľahlé miesto akým je Kalište. Tento monument sa stal symbolom vyrovnávania sa slovenskej spoločnosti s vlastnou minulosťou. V posledných rokoch bol ničený organizovanými skupinami, ako lacný zdroj zberového materiálu - bronzu. Aj preto jeho návrat do Banskej Bystrice bol veľkým zadosťučinením.
 • By bacyl
 • #8983