• Bokskogen (Öjaby)
  • All Clear / Green
  • Dry -
  • Mountain Bike Reporter Primary Activity
Nu är det inga problem att passera.

Previous Reports

statusdatedescription
Jun 1, 2019 @ 6:17am
Jun 1, 2019
Tyvärr en helt ny avverkning mitt på en liten bit av stigen. Ordnar säkert till sig, så fort virket är bortforslat. view

0 Comments


Post a CommentYou must login to Pinkbike.
Don't have an account? Sign up

Join Pinkbike  Login