Bikeboost
Race Details:

Banan är en skön blandning stenar, rötter och allehanda knix och går till största delen på flowiga stigar. Har du varit med tidigare så vet du varför du ska vara med. Har du ännu inte upplevt BikeBoost så har du något att se fram emot.

Här håller vi till

Tävlingscentrum är vid Ersmarksberget i Umeås norra utkanter och där finns även parkering för dig som kommer med bil. Det är skyltat med enduropilar från väg 364 vid Ersbodarondellen. Karta till starten/

Start - målgång

Gemensam start kl 11.00, maxtiden är tre timmar. En kökarl följer sista åkare.

Tävlingsbanan

En begränsad del av banan går på grusväg, resterande del är stigar av varierande bredd. Underlaget är mestadels snabbt och lättåkt men det finns också tekniska partier och utmaningar i form av branta upp- och utförsbackar. Banan inleds med en startloop, därfefter tre loopar som börjar/slutar vid TC. Åkare som kör KORT kör loop 1,2 och 3 en gång (sammantaget 22 km) och de som kör LÅNG tar sig an de tre looparna ytterligare en gång (totalt 40 km). Banan är markerad med oranga enduropilar samt röd/vit snitsel.

Bankarta hittar du här, samt här: startloop, loop 1, loop 2, loop 3. Loop 1-3 i en rutt.

Barntävling

För de lite mindre arrangerar vi innan vuxenloppet en barntävling för barn 0-6 år 1,2 km och för barn 7-12 år 2,4 km. Start ca 10.30


Mer info om tävlingen finns i Bikeboost PM

Comments

Commenting is disabled for past events.
  • By MartinStrandberg
  • #4239 - 252 views
Audience: region1
[flag]