Betongblocken är endast där för att stoppa motorfordon, cyklar är välkomna! Diskussion pågår med markägaren om bättre lösning.

Previous Reports

statusdatedescription
Jul 4, 2021 @ 2:30am
Jul 4, 2021
Stora betongblock på båda sidor om bron, riktigt knöligt att ta sig förbi de. Är det avstängt av en anledning? view
Jun 28, 2021 @ 1:40pm
Jun 28, 2021
Stora betongblock och "grindar" vid båda brofästen hindrar framfart med cykel. Man kan bära cykel ovanför huvudet, men det känns inte helt... view
Jul 17, 2020 @ 2:37am
Jul 17, 2020
view

0 Comments


Post a CommentYou must login to Pinkbike.
Don't have an account? Sign up

Join Pinkbike  Login
  • 0