Sight Sight natural wonder, historic poi
 • Activities:
  • Mountain Bike
  • E-Bike
  • Hike
  • Trail Running
  • Dirtbike
  • ATV
  • Horse
close
Trail Conditions
 • Unknown
 • Snow Groomed
 • Snow Packed
 • Snow Covered
 • Freeze/thaw Cycle
 • Icy
 • Prevalent Mud
 • Wet
 • Variable
 • Dry
 • Very Dry
LEGEND
Trail Difficulties
 • Access Road/Trail
 • White
 • Green
 • Blue
 • Black
 • Double Black Diamond

Trail Report Status
 • Clear / Green
 • Minor Issue / Yellow
 • Significant Issue / Amber
 • Closed or Major Issue / Red

 • Land Owner Overlay
 • Wilderness (typically no bikes in USA)
 • BLM (public)
 • USFS (Wildlife sanctuaries darker than usfs)
 • State land
 • Indigenous
 • Military
Trail Conditions
 • Unknown
 • Snow Groomed
 • Snow Packed
 • Snow Covered
 • Freeze/thaw Cycle
 • Icy
 • Prevalent Mud
 • Wet
 • Variable
 • Dry
 • Very Dry
 • Map Markers
 • trail Trail Head
 • photo Photo
 • place Directory Listing
 • region Riding Area
 • TTF TTF
 • Parking Parking
 • Viewpoint Viewpoint
 • Information Information
 • Warning Warning
 • Directions Directions
 • Water Fountain/Source Water Fountain/Source
 • Sight Sight
 • Restrooms Restrooms
 • Gate Gate
 • Camping Camping
 • Trail Sign Trail Sign
 • Table or Bench Table or Bench
 • Table or Bench eBike Charging Point
 • Other Other
Gripeberg är en fornborg i Notteryd, Gårdsby socken,Växjö kommun, Småland. Fornlämningen, som är omkring 200 x 90 meter stor (N – S), är belägen på höjden av en långsträckt urbergsdrumlin med branta stup längs den västra, nordöstra och östra sidan. Nedanför höjden finns sjöar och våtmarker. Anläggningen avgränsas av tydliga murar i norr och söder och en mer sporadisk mur i väster. Utöver de synliga murarna finns även en storskalig konstruktion av sammanhängande, små, låga stenpackningar belägna under mark. Anläggningen verkar enligt arkeologiska undersökningar vara uppförd huvudsakligen under bronsåldern, inom perioden 1630 – 410 f. Kr. Tidigare forskning bedömde utifrån rådande traditioner och kunskapssituation, konsekvent alla fornborgar till yngre järnåldern och de tolkades som tillflykts- eller försvarsanläggningar. Gripeberg har istället tolkats som en vallanläggning som brukats i en kontext av kultiska, religiösa eller rituella händelser. Delar av anläggningen kan även ha återbrukats i historisk tid. Trakten kring Växjö och centralbygden i Värend har varit kontinuerligt bebodd sedan slutet av stenåldern och regionen är mycket fornlämningsrik. Inom en radie på 2 km runt fornborgen finns det dock inga kända lämningar. Möjligen representerade Gripeberg en gemensam punkt mellan olika bebyggelseenheter under bronsåldern.
 • By jbella VSC
 • #7293