close
Trail Conditions
 • Unknown
 • Snow Groomed
 • Snow Packed
 • Snow Covered
 • Freeze/thaw Cycle
 • Icy
 • Prevalent Mud
 • Wet
 • Variable
 • Ideal
 • Dry
 • Very Dry
Trail Ridden Direction
Trailforks scans users ridelogs to determine the most popular direction each trail is ridden. A good flowing trail network will have most trails flowing in a single direction according to their intension.
The colour categories are based on what percentage of riders are riding a trail in its intended direction.
 • > 96%
 • > 90%
 • > 80%
 • > 70%
 • > 50%
 • < 50%
Trail Last Ridden
Trailforks scans ridelogs to determine the last time a trail was ridden.
 • < 2 days
 • < 1 week
 • < 2 weeks
 • < 1 month
 • < 6 months
 • > 6 months
Trail Ridden Direction
The intended direction a trail should be ridden.
 • Downhill Only
 • Downhill Primary
 • Both Directions
 • Uphill Primary
 • Uphill Only
 • One Direction
ContributeDetails
Colors indicate trail is missing specified detail.
 • Description
 • Photos
 • Description & Photos
 • Videos
Trail Popularity ?
Trailforks scans ridelogs to determine which trails are ridden the most in the last 9 months. Trails are compared with nearby trails in the same city region with a possible 25 colour shades. Think of this as a heatmap, more rides = more kinetic energy = warmer colors.
 • most popular
 • popular
 • less popular
 • not popular
ATV/ORV/OHV Filter
Max Vehicle Width
inches

LEGEND
Trail Difficulties
 • Access Road/Trail
 • White
 • Green
 • Blue
 • Black
 • Double Black Diamond

Trail Report Status
 • Clear / Green
 • Minor Issue / Yellow
 • Significant Issue / Amber
 • Closed

 • Land Owner Overlay
 • Wilderness (typically no bikes in USA)
 • BLM (public)
 • USFS (Wildlife sanctuaries darker than usfs)
 • State land
 • Indigenous
 • Military
Trail Conditions
 • Unknown
 • Snow Groomed
 • Snow Packed
 • Snow Covered
 • Freeze/thaw Cycle
 • Icy
 • Prevalent Mud
 • Wet
 • Variable
 • Ideal
 • Dry
 • Very Dry
 • Map Markers
 • trail Trail Head
 • photo Photo
 • place Directory Listing
 • region Riding Area
 • TTF TTF
 • Parking Parking
 • Viewpoint Viewpoint
 • Information Information
 • Warning Warning
 • Directions Directions
 • Sight Sight
 • Restrooms Restrooms
 • eBike Charging Point eBike Charging Point
 • Water Fountain/Source Water Fountain/Source
 • Gate Gate
 • Trail Sign Trail Sign
 • Table or Bench Table or Bench
 • Ladder Ladder
 • Stairs Stairs
 • Bridge Bridge
 • Camping Camping
 • Cabin Cabin
 • Lodge Lodge
 • Bear Cache Bear Cache
 • Dock Dock
 • Ranger Station Ranger Station
 • Summit Summit
 • Other Other
   Trailforks är ett verktyg för att hitta och organisera MTB-stigar. Stigarna är geografiskt ordnade:
   Sub region 1 = Landskap (utom Västra Götalands och Stockholms län).
   Sub region 2 = Används ej.
   City = Kommun (se kartlagret ArcGIS för gränser).
   Svårighetsgradering enligt UK Forestry (ej IMBA).

   Mindre orter eller områden som inte är egna kommuner kan vid behov läggas upp som en Riding Area under respektive kommun. Starta helst under kommunens sida, och sedan gul tabb i högerkant Add/Edit - Add region. Placera kartnålen (uppochned droppe) i området, och för Riding area rita en polygon som omsluter området ungefär.

   När du lägger in stigar så använd så mycket information som möjligt. Kolla de olika kartlagren, t.ex. OSM och satellit, och TF:s Ride Guides = en kartoverlay med andras incheckade turer, en slags heat-map (blå nyare, gula äldre). Alla stigar och områden måste godkännas av en admin. Svenska bokstäver kan användas i ort- och stignamn. Sätt gärna namn på stigen efter lokala namn på gårdar, skogar, bergknallar, sjöar, ängar osv. Använd stor första bokstav på alla ord i namnet (t.ex. Branten Till Badet). Kolla gärna runt i Sverige hur det är ritat på andra ställen som hjälp.

   1/ Leta reda på rätt kommun först genom att söka efter den. Och sedan klicka gul tabb i högerkant Add/Edit - Add trail. Du får geofälten rätt ifyllda och graderingsskalan blir också rätt (UK). Man kan också utgå ifrån en stig i närheten och klicka sig vidare till kommun eller riding area i den övre raden:

   Sweden >> Landskap >> Kommun >> Riding area

   Sedan gul tabb i högerkant Add/Edit - Add trail. I undantagsfall kan man använda övre menyraden Trails - Add trail. Se upp med geofälten och graderingsystemet.

   2/ Importera en GPX-fil eller en av dina rideloggs ifrån Trailforks. Klipp till stigen så exakt du kan med verktyget Crop. Stäng Crop. Finjustera gärna dragningen med Edit track. Dra stigens ändar ut till mötande stig eller grusväg. Om möjligt justera in GPS-punkter efter Ride Guide. Stäng Edit track. Sätt namn och grad, och kryssa i lämplig rutor.

   3/ Är du osäker på vilken Riding area som är rätt så strunta i att fylla i det. Den lokale admin som godkänner stigen placerar den i rätt område.

   Gradering av stigar följer svårighetsskalan UK Forestry med grön, blå, röd och svart färg. Även kringliggande vägar med mera kan läggas in för att hjälpa cyklisten att hitta runt mellan stigarna. Grus- och asfaltsvägar graderas lila färg Access road/trail. Elljusspår, cykelvägar, traktorspår kring gårdar och ängar graderas som Secondary access road/trail. Ett maskinspår i skogen efter en avverkningsmaskin kan i princip ha vilken svårighetsgrad som helst beroende på omständigheter. Mycket svåra DH-spår kan graderas brandgul. Vad som är en grön, blå, röd eller svart stig är mycket subjektivt. Längre ned följer en mera detaljerad genomgång av graderingens filosofi.

   Några regler för hur en stig ritas.

   1. Rita inte dubbelt över andra existerande stigar. En stig i skogen får bara ha ett ritat streck på kartan.

   2. En stig får inte korsa sig själv. Då bör den delas upp.

   3. En stig som kommer fram till en grusväg bör avslutas där och fortsättningen bli en ny stig. Indexera stigar som har samma namn med siffor, t.ex. Stigen 2 (använd ej fältet Trail Ref Number).

   4. Längre stigar med mycket skiftande svårighet kan delas upp i lämpliga bitar. Indexera delarna med siffror.

   På ett fint och sammanhängande stignät kan man rita rutter med verktyget Route Planner. Rita stigarna först. Rutter lever ett sekundärt liv på TF och är inte primärt synliga på kartan. Med Route Planner kan man också göra personliga rutter som kan exporteras till appen i din telefon, din Garmin Edge eller sparas som en GPX-fil.

   I Sverige har vi många lokala administratörer. De har en god koll på sitt område som kan vara landskap, kommun eller Riding area. Även på riksnivå finns några admins som vid behov rycker in. De flesta kan nås via Trailforks Sverige FB-grupp. Fråga gärna där om du är osäker på hur man gör eller hur du ska lägga upp en ny stig du hittat, eller frågor om Riding area osv. Administratörerna hjälper gärna till och svarar på frågor.

   E-bikes är under utredning av bl.a. Naturvårdsverket. Tillsvidare är det därför lämpligt att sätta "Unknown" för om E-bike för köras på stigen. Ansvaret överlåts därmed till den enskilde. Trailforks Sverige har tillsvidare ingen åsikt, lokalt kan dock E-bike vara satt till "No".

   En app för iPhone och Android finns. I appen kan du kolla in stigar, logga din tur, kolla kompisars turer, göra en stigrapport (med foto), hämta en rutt du gjort på websidan, med mera. Ditt konto på TF kan synkas mot Strava (dubbelriktat). Stignätet i appen uppdaterar sig själv med ett visst intervall. Har man endast appen igång då och då sker uppdatering ganska sällan. Man kan själv uppdatera stignätet. Gå till menyn Settings - Downloaded Regions. Klicka på snurrpilen på Sweden. Om det fortfarande ser lite konstigt ut kan man behöva ta bort och ladda om hela Sverige. Svajpa vänster på Sweden och Remove. Ladda sedan in Sweden igen.

   ### Gradering av stigar. ###

   Följande är riktlinjer. De är under utveckling, och vi jobbar tillsammans med Sveriges stigcyklister, Cykelfrämjandet, Sweden Mountainbike, SLAO Svenska Skidanläggningars Organisation och diverse destinationer på att ta fram ett gemensamt nationellt skylt- och graderingssystem. Bedömningen ska göras på hur tekniskt svår stigen är, inte hur ansträngande den är. Alltså inte med hänsyn på hur lång den är eller hur långa backarna är. Bedömningen är också en generell bedömning av stigen. Det kan alltså förekomma enstaka svårare hinder även på lättare stigar, dock ska upplevelsen av stigen som helhet vara inom den nivå som sätts. En cyklist som har den nivå som är passande för stigen ska generellt sett inte behöva kliva av och gå och ska inte uppleva att det är mer bike and hike än cykling.

   Access road/trail
   Grus- och asfaltsvägar. Läggs in för att tydliggöra hur man tar sig mellan stigarna.

   Secondary Access road/trail
   Iordningställda elljusspår, grusade eller asfalterade cykelvägar, traktorspår kring gårdar och ängar. Läggs in för att tydliggöra hur man tar sig mellan stigarna.

   Lätt - Grön
   Flacka och breda stigar lämpliga för nybörjare och oerfarna cyklister och familjer. Lättscyklade skogsstigar och underlaget kan vara löst, ojämnt eller lerigt under vissa tider. Hinder bör ej förekomma mer än enstaka mindre rötter, stenar eller liknande. Inga speciella kunskaper eller färdigheter krävs.

   Medelsvår - Blå
   Vanligtvis leder byggda för mountainbikecykling eller stigar lämpliga för medelerfarna cyklister med grundläggande färdigheter i stigcykling. Överlag lösare underlag, som grus, jord eller naturligt underlag. Vissa hinder förekommer som rötter, stenar, hällar och liknande. De flesta backar har lättare lutning, men brantare backar kan förekomma. Mindre hinder kan förekomma även i backar.

   Svår - Röd
   I det närmaste uteslutande naturliga stigar eller anlagda skogsstigsliknande leder. Lämpliga för vanare cyklister med erfarenhet av stigcykling. Alla typer av underlag, från berghällar till löst grus, småsten, sand o.s.v. Alla typer av naturliga eller byggda hinder som spänger, hopp, drops, trappor, stenkistor är väl förekommande. Dock finns ofta en alternativ lättare linje förbi många hinder och partier. Även om dessa leder inte bör innebära större utmaningar för erfarna cyklister kan det förekomma partier som är svårare.


   Mycket svår - Svart
   Leder med större och mer utmanande hinder lämpliga för mycket vana cyklister med mycket bra färdigheter och vana av stigcykling. Mycket krävande terräng med svåra och potentiellt farliga hinder som högre drops, gappade hopp, längre stenkistor med större stenar, stockar, smalare och högre spänger, mycket branta partier där även hinder och smala svängar kan förekomma. Räkna med att det inte finns alternativa linjer förbi hinder. Dessa leder kan innebära utmaningar även för erfarna cyklister.


   Extrem - Brandgul
   Vanligen bikeparkleder, downhill och enduroleder i världscupsnivå, riktigt höga drops, extrema hopp med djupa gapps, dubblar, höga och smala spänger osv. Risk för mycket svåra skador.
   AKA: Sverige
   Links
   This region uses the Uk/Euro style trail grading system.
   Region Details
   • 4,378
   • 6,057
   • 8,167
   • 2,557
   • 437
   • 15

   Region Status
   Open as of 5 hours
   Local Trail Association

   Stats

   Avg Trail Rating
   Trails (view details)
   21,754
   Trails Mountain Bike
   21,611
   Trails E-Bike
   389
   Trails Hike
   20,278
   Trails Trail Running
   20,360
   Trails Horse
   473
   Trails Dirtbike
   49
   Trails Observed Trials
   5
   Trails ATV/ORV/OHV
   59
   Trails Snowmobile
   80
   Trails Snowshoe
   14
   Trails Downhill Ski
   46
   Trails Backcountry Ski
   43
   Trails Nordic Ski
   120
   Total Distance
   13,892 miles
   Total Descent
   1,295,161 ft
   Total Vertical
   4,094 ft
   Highest Trailhead
   4,094 ft
   Reports
   40,460
   Photos
   7,857
   Ridden Counter
   406,872
   Sub Regions

   Popular Sweden Mountain Biking Trails

   statustitledifficultyrating
   Flowiga
   Änggårdsbergen
   ÄGB 7
   Änggårdsbergen
   Sandbranten S-kurvan
   Änggårdsbergen
   Torra fötter
   Hellas och Nackaskogarna
   Preacher's Flow
   Änggårdsbergen
   Till Flowiga
   Änggårdsbergen
   Hellasspåret/Milbanan stigsnutt
   Hellas och Nackaskogarna
   Getingboet
   Änggårdsbergen
   Accessroad
   Änggårdsbergen
   Barbro
   Järvsö Bergscykel Park
   MTB-banan genom skogen
   Delsjöområdet
   Kalhygget vid Västra Långvattnet
   Delsjöområdet
   Fartblindaren
   Änggårdsbergen
   Splorr
   Järvsö Bergscykel Park
   Sandiga
   Änggårdsbergen

   Sweden Mountain Bike Routes

   titleratingdistance
   Hagadalsleden
   Ormberget - Hertsölandet
   5.9 km
   Kättsätter MTB 7km
   Kättsätter
   6.7 km
   Roliga timmen
   Förberget
   15.3 km
   Lindman
   Åreskutan
   4,073 m
   Jörgens Plusmeny
   Åreskutan
   7.0 km
   Kopparn loop
   Åre Bike Park XC
   4,733 m
   Välliste-Edsåsdalen
   Välliste
   7.7 km
   Storkasberget 23 km stigcykling/enduro
   Storkasberget
   22.9 km
   Storkasberget 20 km stigcykling/enduro
   Storkasberget
   19.5 km
   Näsboda Mtb -14
   Älvkarleby
   13.7 km

   Recent Ridelog Activity in Region

   Today
   • 27 rides
   • 38.1 km avg distance
   Yesterday
   • 714 rides
   • 20.3 km avg distance
   Past Week
   • 7,041 rides
   • 21.7 km avg distance

   Photos of Sweden Mountain Bike

   79 |
   Aug 17, 2016 @ 1:24am
   Aug 17, 2016
   89 |
   May 14, 2016 @ 7:19am
   May 14, 2016
   trail: Starz-Line 1
   340 |
   Mar 27, 2016 @ 8:41am
   Mar 27, 2016
   trail: Sjöstigen
   125 |
   Nov 30, 2014 @ 11:02am
   Nov 30, 2014

   Videos of Sweden Mountain Bike

   Kewin Kling Sending Flottsbro Bike Park
   trail: Grävet
   2:01 | 4 | Aug 9, 2020
   POV Nightwing
   trail: Nightwing
   4:14 | 3 | Aug 2, 2020
   1:30 | 5 | Aug 2, 2020
   1:01 | 6 | Aug 2, 2020

   Current Trail Warnings

   statustraildateconditionuserinfo
   Sommaräng
   Karlskoga
   Aug 13, 2020 @ 11:12am
   2 days
   DryJ0nkeOvergrown vegetation
   Trollstigen
   Brännås
   Aug 12, 2020 @ 11:03pm
   2 days
   Drymathw Fallet träd över stigen
   Marsupilamis stig
   Hemsjö
   Aug 12, 2020 @ 1:02pm
   3 days
   VariablepatrikanderssonTre välta stora träd över stig.

   Recent Trail Reports

   Recent Comments

   usernametypetitlecommentdate
   user #1222213MagnusThornbergtrailThe greene machineNog den roligaste stigen jag åkt. Helt...
   Aug 15, 2020 @ 3:11am
   3 hours
   user #1989000jarhead1967trailBadelunda 12Lätt cyklat. Se upp för möte med hästar.
   Aug 14, 2020 @ 10:48am
   19 hours
   user #1989000jarhead1967trailVrånga - Långby skogsvägSkogsmaskiner har gjort massa nya srigar så...
   Aug 14, 2020 @ 10:46am
   19 hours
   user #1869313claestcreportBomba bombaPerfekt!
   Aug 14, 2020 @ 10:21am
   20 hours
   user #1439735RoqtrailSkråflowKul övre del på skrå med några dyk för...
   Aug 14, 2020 @ 7:19am
   23 hours

   Bike & Skill Parks

   nametypecityrating
   Åkersjön bikeparkbike parkKrokom
   Ale Bikeparkbike parkAle
   Alfta Bike Parkbike parkOvanåker
   Åre Bike Parkbike parkÅre
   Bollekollenbike parkBollebygd

   Pinkbike Articles

   Nov 23, 2019
   Video: Savouring The Last Days of Summer in Sweden Video: Savouring The Last Days of Summer in Sweden
   When summer starts to turn to fall and you treat every ride as if it could be the last of the season.
   Nov 12, 2019
   Trailer: 'Connection' Explores the Origins of the Swedish MTB Scene Trailer: 'Connection' Explores the Origins of the Swedish MTB Scene
   Martin Söderström, Robin Wallner, Max Fredriksson, Emil Johansson, and more star in the upcoming long-form film.
   Jul 9, 2019
   Race Report: Enduro Sweden Series 2019 Round 3 - Östersund Race Report: Enduro Sweden Series 2019 Round 3 - Östersund
   Östersund provided a great variety of trails on a rainy race day.
   Jul 31, 2018
   Destination Showcase: Killington, Vermont Destination Showcase: Killington, Vermont
   Head to Vermont's second-highest point, Killington Peak, for a mix of natural terrain and machine-built stunners.
   Aug 9, 2020
   Video: Robin Wallner Goes on a Family Ride in the Åre Bike Park Video: Robin Wallner Goes on a Family Ride in the Åre Bike Park
   Robin Wallner, alongside his partner Elin Nilsson and their (now) two-year old son Ted shred the Åre Bike Park.
   • By canadaka Trailforks Plus & contributors
   • Admins: ollesvensk, JALLE, OrjanX, martinlindstr
   • #5237 - 91,996 views
   • sweden activity log | embed map of Sweden mountain bike trails | sweden mountain biking points of interest
   • subscribe 3d map

   Downloading of trail gps tracks in kml & gpx formats is enabled for Sweden.
   You must login to download files.