close
Trail Conditions
 • Unknown
 • Snow Groomed
 • Snow Packed
 • Snow Covered
 • Freeze/thaw Cycle
 • Icy
 • Prevalent Mud
 • Wet
 • Variable
 • Ideal
 • Dry
 • Very Dry
Trail Ridden Direction
Trailforks scans users ridelogs to determine the most popular direction each trail is ridden. A good flowing trail network will have most trails flowing in a single direction according to their intension.
The colour categories are based on what percentage of riders are riding a trail in its intended direction.
 • > 96%
 • > 90%
 • > 80%
 • > 70%
 • > 50%
 • < 50%
Trail Last Ridden
Trailforks scans ridelogs to determine the last time a trail was ridden.
 • < 2 days
 • < 1 week
 • < 2 weeks
 • < 1 month
 • < 6 months
 • > 6 months
Trail Ridden Direction
The intended direction a trail should be ridden.
 • Downhill Only
 • Downhill Primary
 • Both Directions
 • Uphill Primary
 • Uphill Only
 • One Direction
Contribute Details
Colors indicate trail is missing specified detail.
 • Description
 • Photos
 • Description & Photos
 • Videos
Trail Popularity ?
Trailforks scans ridelogs to determine which trails are ridden the most in the last 9 months. Trails are compared with nearby trails in the same city region with a possible 25 colour shades. Think of this as a heatmap, more rides = more kinetic energy = warmer colors.
 • most popular
 • popular
 • less popular
 • not popular
ATV/ORV/OHV Filter
Max Vehicle Width
inches

Radar Time
   Trailforks är ett verktyg för att hitta och organisera MTB-stigar. Stigarna är geografiskt ordnade:
   Sub region 1 = Landskap (utom Västra Götalands och Stockholms län).
   Sub region 2 = Används ej.
   City = Kommun, se kartlagret ArcGIS för gränser. Alla Sveriges 290 kommuner finns upplagda.
   Svårighetsgradering enligt Euro / UK Forestry (ej IMBA).

   Mindre orter eller områden som inte är egna kommuner kan vid behov läggas upp som en Riding Area under respektive kommun. Starta helst under kommunens huvudsida, och klicka sedan gul tabb i högerkant Add/Edit - Add region. Placera kartnålen (uppochned droppe) i området och rita en polygon som omsluter området ungefär.

   Om man står på en stigs hemsida kan dess geografisk hemvist läsas av i raden högst upp på skärmen. Namnen i raden är klickbara för att t.ex. gå till dess kommuns huvudsida.

   Sweden >> Landskap >> Kommun >> Riding area

   1/ Klicka i översta menyraden Trails - Add Trail. Ladda in din ridelogg eller en GPX-fil. Du kan också rita stigen direkt på kartan med Draw trail on map. TF försöker placera denna i rätt kommun och riding area. Ibland blir det fel om din tur startade i en kommun och den faktiska stigen du tänker lägga upp ligger i en annan. Våra admins fixar det när de kollar stigen men det går förstås att rätta för den händige.

   2/ Klipp till stigen så exakt du kan med verktyget Crop. Stäng Crop. Rensa upp grisiga plottar och finjustera dragningen med Edit track under kartbilden. Dra stigens ändar ut till mötande stig eller väg. Om möjligt justera in GPS-punkterna efter Ride Guides som är en slags heatmap gjord på andras turer på TF. Blåa (nyare) och gula (äldre) streck syns (ibland) på kartan vid inzoomning. Glöm inte att stänga Edit track. Sätt namn och grad, kryssa i lämpliga rutor. Korta (<100m) mindre viktiga stigar kan sättas som en Connector.

   3/ Är du osäker på vilken Riding area som är rätt så strunta i att fylla i det. Den lokale admin som godkänner stigen placerar den i rätt område.

   Gradering av stigar följer svårighetsskalan UK Forestry med grön, blå, röd och svart färg. Även kringliggande vägar med mera kan läggas in för att hjälpa cyklisten att hitta runt mellan stigarna. Grus- och asfaltsvägar graderas lila färg Access road/trail. Elljusspår, cykelvägar, traktorspår kring gårdar och ängar graderas som Secondary access road/trail. Ett maskinspår i skogen efter en avverkningsmaskin kan i princip ha vilken svårighetsgrad som helst beroende på omständigheter. Mycket svåra DH-spår kan graderas brandgul. Vad som är en grön, blå, röd eller svart stig är mycket subjektivt. Längre ned följer en mera detaljerad genomgång av graderingens filosofi.

   Några regler för hur en stig ritas.

   1. Rita inte dubbelt över andra existerande stigar. En stig i skogen får bara ha ett ritat streck på kartan.

   2. En stig får inte korsa sig själv. Då bör den delas upp.

   3. En stig som kommer fram till en grusväg bör avslutas där och fortsättningen bli en ny stig. Indexera stigar som har samma namn med siffor, t.ex. Stigen 2 (använd ej fältet Trail Ref Number). Romerska siffror undanbedes (II, V, X osv).

   4. Längre stigar med mycket skiftande svårighet kan delas upp i lämpliga bitar. Indexera delarna med en siffra efter namnet.

   5. Stigar bör ritas i den riktning som är lättast. Ofta betyder det att nedför är framåtriktningen. Dedikerade klättertsigar ritas i sin riktning.

   På ett fint och sammanhängande stignät kan man rita rutter med verktyget Route Planner. Rita stigarna först. Rutter lever ett sekundärt liv på TF och är inte primärt synliga på kartan. Med Route Planner kan man också göra personliga rutter som kan exporteras till appen i din telefon, din Garmin Edge eller sparas som en GPX-fil.

   I Sverige har vi många lokala administratörer. De har en god koll på sitt område som kan vara landskap, kommun eller Riding area. Även på riksnivå finns några admins som vid behov rycker in. De flesta kan nås via Trailforks Sverige FB-grupp. Fråga gärna där om du är osäker på hur man gör eller hur du ska lägga upp en ny stig du hittat, eller frågor om Riding area osv. Administratörerna hjälper gärna till och svarar på frågor.

   E-bikes är under utredning av bl.a. Naturvårdsverket. Tillsvidare är det därför lämpligt att sätta "Unknown" för om E-bike för köras på stigen. Ansvaret överlåts därmed till den enskilde. Trailforks Sverige har tillsvidare ingen åsikt, lokalt kan dock E-bike vara satt till "No".

   En app för iPhone och Android finns. I appen kan du kolla in stigar, logga din tur, kolla kompisars turer, göra en stigrapport (med foto), hämta en rutt du gjort på websidan, med mera. Ditt konto på TF kan synkas mot Strava (dubbelriktat). Stignätet i appen uppdaterar sig själv med ett visst intervall. Har man endast appen igång då och då sker uppdatering ganska sällan. Man kan själv uppdatera stignätet. Gå till menyn Settings - Downloaded Regions. Klicka på snurrpilen på Sweden. Om det fortfarande ser lite konstigt ut kan man behöva ta bort och ladda om hela Sverige. Svajpa vänster på Sweden och Remove. Ladda sedan in Sweden igen.

   ### Gradering av stigar. ###

   Följande är riktlinjer. De är under utveckling, och vi jobbar tillsammans med Sveriges stigcyklister, Cykelfrämjandet, Sweden Mountainbike, SLAO Svenska Skidanläggningars Organisation och diverse destinationer på att ta fram ett gemensamt nationellt skylt- och graderingssystem. Bedömningen ska göras på hur tekniskt svår stigen är, inte hur ansträngande den är. Alltså inte med hänsyn på hur lång den är eller hur långa backarna är. Bedömningen är också en generell bedömning av stigen. Det kan alltså förekomma enstaka svårare hinder även på lättare stigar, dock ska upplevelsen av stigen som helhet vara inom den nivå som sätts. En cyklist som har den nivå som är passande för stigen ska generellt sett inte behöva kliva av och gå och ska inte uppleva att det är mer bike and hike än cykling.

   Access road/trail
   Grus- och asfaltsvägar. Motortrafik kan förekomma. Även grusvägar bakom bom räknas hit. Läggs in för att tydliggöra hur man tar sig mellan stigarna.

   Secondary Access road/trail
   Iordningställda elljusspår, grusade eller asfalterade cykelvägar, traktorspår kring gårdar och ängar. Läggs in för att tydliggöra hur man tar sig mellan stigarna. Ingen motortrafik förekommer utom möjligen en bondes traktor.

   Lätt - Grön
   Flacka och breda stigar lämpliga för nybörjare och oerfarna cyklister och familjer. Lättscyklade skogsstigar och underlaget kan vara löst, ojämnt eller lerigt under vissa tider. Hinder bör ej förekomma mer än enstaka mindre rötter, stenar eller liknande. Inga speciella kunskaper eller färdigheter krävs.

   Medelsvår - Blå
   Vanligtvis leder byggda för mountainbikecykling eller stigar lämpliga för medelerfarna cyklister med grundläggande färdigheter i stigcykling. Överlag lösare underlag, som grus, jord eller naturligt underlag. Vissa hinder förekommer som rötter, stenar, hällar och liknande. De flesta backar har lättare lutning, men brantare backar kan förekomma. Mindre hinder kan förekomma även i backar.

   Svår - Röd
   I det närmaste uteslutande naturliga stigar eller anlagda skogsstigsliknande leder. Lämpliga för vanare cyklister med erfarenhet av stigcykling. Alla typer av underlag, från berghällar till löst grus, småsten, sand o.s.v. Alla typer av naturliga eller byggda hinder som spänger, hopp, drops, trappor, stenkistor är väl förekommande. Dock finns ofta en alternativ lättare linje förbi många hinder och partier. Även om dessa leder inte bör innebära större utmaningar för erfarna cyklister kan det förekomma partier som är svårare.


   Mycket svår - Svart
   Leder med större och mer utmanande hinder lämpliga för mycket vana cyklister med mycket bra färdigheter och vana av stigcykling. Mycket krävande terräng med svåra och potentiellt farliga hinder som högre drops, gappade hopp, längre stenkistor med större stenar, stockar, smalare och högre spänger, mycket branta partier där även hinder och smala svängar kan förekomma. Räkna med att det inte finns alternativa linjer förbi hinder. Dessa leder kan innebära utmaningar även för erfarna cyklister.


   Extrem - Brandgul
   Vanligen bikeparkleder, downhill och enduroleder i världscupsnivå, riktigt höga drops, extrema hopp med djupa gapps, dubblar, höga och smala spänger osv. Risk för mycket svåra skador.
   AKA: Sverige
   Links
   This region uses the Uk/Euro style trail grading system.
   Region Details
   • 6,004
   • 8,131
   • 10,813
   • 3,450
   • 522
   • 20

   Local Trail Association

   Stats

   Avg Trail Rating
   Trails (view details)
   29,231
   Trails Mountain Bike
   28,945
   Trails E-Bike
   388
   Trails Hike
   26,775
   Trails Trail Running
   26,830
   Trails Horse
   766
   Trails Dirtbike/Moto
   58
   Trails Observed Trials
   9
   Trails ATV/ORV/OHV
   70
   Trails Snowmobile
   163
   Trails Snowshoe
   32
   Trails Downhill Ski
   47
   Trails Backcountry Ski
   53
   Trails Nordic Ski
   181
   Total Distance
   17,729 miles
   Total Descent
   1,522,329 ft
   Total Vertical
   4,090 ft
   Highest Trailhead
   4,091 ft
   Reports
   55,843
   Photos
   11,145
   Ridden Counter
   602,830

   Popular Trail Networks

   title
   Västerås 106 152 26 4
   Gustafs 182 28 11 1
   Gustavsberg 42 194 79 2
   Görväln 117 113 32 3
   Delsjöområdet 71 116 34 17
   view all areas »
   Sub Regions

   Popular Sweden Mountain Biking Trails

   statustitledifficultyrating
   Flowiga
   Änggårdsbergen
   ÄGB 7
   Änggårdsbergen
   Torra fötter
   Hellas och Nackaskogarna
   Hellasspåret/Milbanan stigsnutt
   Hellas och Nackaskogarna
   Till Flowiga
   Änggårdsbergen
   Sandbranten S-kurvan
   Änggårdsbergen
   Getingboet
   Änggårdsbergen
   Preacher's Flow
   Änggårdsbergen
   MTB-banan genom skogen
   Delsjöområdet
   Söderbysjön norra bro
   Hellas och Nackaskogarna
   NICK 2.0 del 1
   Ursvik
   Barbro
   Järvsö Bergscykel Park
   Accessroad
   Änggårdsbergen
   Kalhygget vid Västra Långvattnet
   Delsjöområdet
   Fartblindaren
   Änggårdsbergen

   Sweden Mountain Bike Routes

   titleratingdistance
   NICK 2.0
   Ursvik
   8 miles
   Hagadalsleden
   Ormberget - Hertsölandet
   4 miles
   Kättsätter MTB 7km
   Kättsätter
   4 miles
   Roliga timmen
   Förberget
   9 miles
   Lindman
   Åreskutan
   3 miles
   Jörgens Plusmeny
   Åreskutan
   4 miles
   Välliste-Edsåsdalen
   Välliste
   5 miles
   Kopparn loop
   Åre Bike Park Trail
   3 miles
   Storkasberget 20 km stigcykling/enduro
   Storkasberget
   12 miles
   Storkasberget 23 km stigcykling/enduro
   Storkasberget
   14 miles

   Recent Ridelog Activity in Region

   Today
   • 1,019 rides
   • 19.3 km avg distance
   Yesterday
   • 607 rides
   • 17.3 km avg distance
   Past Week
   • 8,173 rides
   • 21.4 km avg distance

   Photos of Sweden Mountain Bike

   385 |
   Jan 2, 2018 @ 1:51pm
   Jan 2, 2018
   54 |
   Aug 20, 2017 @ 11:03am
   Aug 20, 2017
   45 |
   Aug 20, 2017 @ 11:03am
   Aug 20, 2017
   138 |
   Aug 17, 2016 @ 1:24am
   Aug 17, 2016
   148 |
   May 14, 2016 @ 7:19am
   May 14, 2016
   710 |
   Oct 9, 2015 @ 1:25am
   Oct 9, 2015
   trail: Sjöstigen
   164 |
   Nov 30, 2014 @ 11:02am
   Nov 30, 2014
   trail: Sjöstigen
   374 |
   May 21, 2007 @ 8:11am
   May 21, 2007

   Videos of Sweden Mountain Bike

   Hoppleden Väsjöbacken
   trail: Hoppleden
   7 | May 24, 2021
   | Apr 2, 2021
   12 | Mar 7, 2021
   10 | Mar 7, 2021
   11 | Mar 7, 2021
   11.November
   12 | Mar 1, 2021
   7.July
   trail: Shimano
   12 | Mar 1, 2021
   Chikanen self shot
   trail: Chikanen
   31 | Jan 3, 2021

   Current Trail Warnings

   statustraildateconditionuserinfo
   Kullakullen
   Bollebygd
   Jun 13, 2021 @ 6:57am
   3 days
   DryJumpboxTyvärr är stigen inte cykelbanor för...
   Unreal 2
   Herrestadsfjället
   Jun 13, 2021 @ 4:08am
   3 days
   IdealLawnmower2
   Våta Vita södra
   Hellas och Nackaskogarna
   Jun 10, 2021 @ 8:53am
   Jun 10, 2021
   Prevalent MudpjotHelt sönderkörd av en skogsmaskin

   Recent Trail Reports

   Recent Comments

   usernametypetitlecommentdate
   user #1389449FredrikCtrailFurufjäll GulRoligt spår, bitvis enkelt och bitvist...
   Jun 15, 2021 @ 2:44am
   21 hours
   user #1836373repitrailVilseRiktigt kul! Ibland lerig, vilket också är kul
   Jun 13, 2021 @ 12:58pm
   2 days
   user #1047809aaverdaltrailUtan ÅtervändoAvråder starkt från att använda denna stig....
   Jun 12, 2021 @ 9:53pm
   Jun 12, 2021
   user #1754203WallaKjelltrailGamla RidvägenOvanligt torrt
   Jun 9, 2021 @ 4:23am
   Jun 9, 2021
   user #2720572mrDsonreportHanssons stigCykelvänlig grön mtb stig ?
   Jun 9, 2021 @ 3:15am
   Jun 9, 2021

   Bike & Skill Parks

   nametypecityrating
   Åkersjön bikeparkbike parkKrokom
   Ale Bikeparkbike parkAle
   Alfta Bike Parkbike parkOvanåker
   Åre Bike Parkbike parkÅre
   Bollekollenbike parkBollebygd

   Upcoming Local Events

   Pinkbike Articles

   Oct 21, 2020
   Video: Searching for Sweden's Sickest Trails in 'Swede Shreds' Video: Searching for Sweden's Sickest Trails in 'Swede Shreds'
   A brand new web series that goes searching for the sickest riding spots in Sweden together with local athletes and trail builders who make up the...
   Nov 23, 2019
   Video: Savouring The Last Days of Summer in Sweden Video: Savouring The Last Days of Summer in Sweden
   When summer starts to turn to fall and you treat every ride as if it could be the last of the season.
   Nov 12, 2019
   Trailer: 'Connection' Explores the Origins of the Swedish MTB Scene Trailer: 'Connection' Explores the Origins of the Swedish MTB Scene
   Martin Söderström, Robin Wallner, Max Fredriksson, Emil Johansson, and more star in the upcoming long-form film.
   Jul 9, 2019
   Race Report: Enduro Sweden Series 2019 Round 3 - Östersund Race Report: Enduro Sweden Series 2019 Round 3 - Östersund
   Östersund provided a great variety of trails on a rainy race day.
   Feb 16, 2021
   Round 2 Voting Closed: 2020 Pinkbike Photo of the Year Contest Round 2 Voting Closed: 2020 Pinkbike Photo of the Year Contest
   We started with 32, and now after more than 185,000 votes have been cast, we've narrowed it down to 16 photos battling for the $10,000 in cash.

   Activity Type Stats

   activitytypetrailsdistancedescentdescent distancetotal verticalratingglobal rankstate rankphotosreportsroutesridelogs
   Mountain Bike28,94517,521 miles1,493,425 ft7,573 miles4,091 ft
   #611,05655,7341,156663,849
   E-Bike388403 miles31,302 ft169 miles3,376 ft
   #2547,580516,631
   Hike26,77516,339 miles1,332,083 ft7,043 miles4,016 ft
   #63454,88916816,262
   Trail Running26,83016,402 miles1,334,964 ft7,065 miles4,016 ft
   #65454,89219134,291
   Horse766509 miles36,883 ft212 miles2,300 ft
   #2021,674523
   Dirtbike/Moto5843 miles2,936 ft19 miles915 ft
   #521,4302190
   Observed Trials98 miles295 ft2 miles1,033 ft
   338
   ATV/ORV/OHV7082 miles4,226 ft30 miles1,099 ft
   #921,51419
   Snowmobile163203 miles7,119 ft56 miles2,884 ft
   #419014
   Snowshoe3249 miles3,671 ft14 miles2,425 ft
   8806130
   Downhill Ski4720 miles11,093 ft18 miles2,382 ft
   3215,051
   Backcountry Ski5366 miles5,915 ft27 miles2,680 ft
   #833742,163
   Nordic Ski181231 miles14,934 ft99 miles2,940 ft
   #9890223,047
   • By canadaka Trailforks Plus & contributors
   • Admins: ollesvenskonthetrail, JALLE, OrjanX, martinlindstr, Cykeljohan
   • #5237 - 116,532 views
   • sweden activity log | embed map of Sweden mountain bike trails | sweden mountain biking points of interest polygons
   • subscribe 3d map

   Downloading of trail gps tracks in kml & gpx formats is enabled for Sweden.
   You must login to download files.