close
3D
Trail Conditions
 • Unknown
 • Snow Groomed
 • Snow Packed
 • Snow Covered
 • Snow Cover Partial
 • Freeze/thaw Cycle
 • Icy
 • Prevalent Mud
 • Wet
 • Variable
 • Ideal
 • Dry
 • Very Dry
Trail Flow (Ridden Direction)
Trailforks scans users ridelogs to determine the most popular direction each trail is ridden. A good flowing trail network will have most trails flowing in a single direction according to their intension.
The colour categories are based on what percentage of riders are riding a trail in its intended direction.
 • > 96%
 • > 90%
 • > 80%
 • > 70%
 • > 50%
 • < 50%
 • bi-directional trail
 • no data
Trail Last Ridden
Trailforks scans ridelogs to determine the last time a trail was ridden.
 • < 2 days
 • < 1 week
 • < 2 weeks
 • < 1 month
 • < 6 months
 • > 6 months
Trail Ridden Direction
The intended direction a trail should be ridden.
 • Downhill Only
 • Downhill Primary
 • Both Directions
 • Uphill Primary
 • Uphill Only
 • One Direction
Contribute Details
Colors indicate trail is missing specified detail.
 • Description
 • Photos
 • Description & Photos
 • Videos
Trail Popularity ?
Trailforks scans ridelogs to determine which trails are ridden the most in the last 9 months. Trails are compared with nearby trails in the same city region with a possible 25 colour shades. Think of this as a heatmap, more rides = more kinetic energy = warmer colors.
 • most popular
 • popular
 • less popular
 • not popular
ATV/ORV/OHV Filter
Max Vehicle Width
inches
US Cell Coverage
Legend
cell carrier legend

Radar Time
x Activity Recordings
Trailforks users anonymized public ridelogs from the past 6 months.
 • mountain biking recent
 • mountain biking (>6 month)
 • hiking (1 year)
 • moto (1 year)
Activity Recordings
Trailforks users anonymized public skilogs from the past 12 months.
 • Downhill Ski
 • Backcountry Ski
 • Nordic Ski
 • Snowmobile
Winter Trails
Warning A routing network for winter maps does not exist. Selecting trails using the winter trails layer has been disabled.
x Missing Trails
Most Popular
Least Popular
Trails are colored based on popularity. The more popular a trail is, the more red. Less popular trails trend towards green.
Jump Magnitude Heatmap
Heatmap of where riders jump on trails. Zoom in to see individual jumps, click circles to view jump details.
Trails Deemphasized
Trails are shown in grey.
disable
Only show trails with NO bikes.
enable

Save the current map location and zoom level as your default home location whenever this page is loaded.

Save
   Trailforks är ett verktyg för att organisera och visa/hitta MTB-stigar. Alla användare kan lägga upp nya stigar. Vi stödjer även andra sporter som i huvudsak utförs på stigar och leder utanför vägnäten. En app för iPhone och Android finns. I appen kan du kolla in stigar, logga din tur, kolla kompisars turer, göra en stigrapport (med foto), hämta en rutt du gjort på websidan, med mera. Ditt konto på TF kan synkas mot Strava (dubbelriktat) och Garmin. Under din TF-profil Settings - Connections kan du göra dessa kopplingar.

   Trailforks finns i en gratisvariant som erbjuder en geografisk ruta om 60 x 60 km där stigarna är synliga i appen. Rutan kan flyttas åtminstone en gång. Vill man se hela Sverige och resten av världens stignät kan man köpa en PRO-licens för cirka 20 Euro/år. Duktiga stiguppläggare får en viss rabatt. På webben är allt synligt utan någon kostnad.

   Stignätet i appen
   Appen med stignätet fungerar även utan mobil täckning. Navigering och inspelning av en tur går bra var som helst. Men för uppladdning av ridelogg och bilder med mera krävs det förstås nån form av uppkoppling.

   Stignätet i appen uppdaterar sig själv med ett visst intervall. Har man endast appen igång då och då sker uppdatering ganska sällan. Man kan själv uppdatera stignätet. Under Settings - Downloaded Regions. Klicka på snurrpilen på Sweden. Om det fortfarande ser konstigt ut kan man behöva ta bort och ladda om Sverige. Svajpa vänster på Sweden - Remove. Ladda sedan in Sweden igen. I vissa fall kan även behöva stänga ned appen efter man tagit bort Sweden och starta om den och ladda in stignätet på nytt.

   Rutter
   Trailforks har många rutter/slingor som våra användare lagt upp. I appen kan du hitta rutter genom att zooma in över ett område och klicka på Discover-rutan eller via sidomenyn. På webben kan rutter sökas genom kartans fullskärmsläge i drop-listan trail list till höger. Rutter finns också under respektive områdes huvudsida under fliken Routes.

   Garmin
   Trailforks stignät kan fås på en Garmin Edge GPS-enhet. Läs mer om detta i vår FB-grupp eller genom help-menyn. Det finns också en TF-app man kan ha i sin Garmin Edge. Den möjliggör kommuniktion ifrån Android- och iOS-apparna och webben. Man kan exportera färdiga eller egengjorda rutter ifrån TF till Garmin-enheten.

   Geografisk indelning
   Country = Sweden.
   Sub region 1 = Landskap (utom Västra Götalands och Stockholms län).
   Sub region 2 = Används ej.
   City = Kommun, se kartlagret ArcGIS för gränser. Alla Sveriges 290 kommuner finns upplagda.
   Svårighetsgradering enligt Euro / UK Forestry (ej IMBA).

   Mindre orter eller områden som inte är egna kommuner kan vid behov läggas upp som en Riding Area under respektive kommun. Starta helst under kommunens huvudsida, och klicka sedan gul tabb i högerkant Add/Edit - Add region. Placera kartnålen (uppochned droppe) i området och rita en polygon som omsluter området ungefär. Se bildexempel nedan för hur det ska se ut.

   Om man står på en stigs hemsida kan dess geografisk hemvist läsas av i raden högst upp på skärmen. Namnen i raden är klickbara för att t.ex. gå till dess kommuns huvudsida.
   Sweden >> Landskap >> Kommun >> Riding area

   Lägga till en stig
   Alla stigar och områden måste godkännas av en admin. Svenska bokstäver kan användas i ort- och stignamn. Sätt gärna namn på stigen efter lokala namn på gårdar, skogar, bergknallar, sjöar, ängar. Använd stor första bokstav på alla ord i namnet, t.ex. Branten Vid Badet. Undvik extraord som DH, Downhill, Klättring och Enduro som anger riktning eller typ av aktivitet. För andra aktiviteter (vandring, trailrunning) än MTB blir dessa ord svårtydda. Självklart om stigen endast är för cyklister inom t.ex. en cykelpark kan dessa typer av ord användas. Bättre då att använda dropmenyn Direction för ange vilken som är stigens primära åkriktning (Downhill Primary, Uphill Primary, Both osv).

   1/ Klicka i översta menyraden Trails - Add Trail. Ladda in din ridelogg eller en GPX-fil. Du kan också rita stigen direkt på kartan med Draw trail on map. TF försöker placera den i rätt kommun och riding area. Ibland blir det fel om din tur startade i en kommun och den faktiska stigen du tänker lägga upp ligger i en annan. Våra admins fixar det när de kollar stigen men det går förstås att rätta för den händige.

   2/ Klipp till stigen så exakt du kan med verktyget Crop. Stäng Crop. Rensa upp grisiga plottar och finjustera dragningen med *Edit track *under kartbilden. Dra stigens ändar ut till mötande stig eller väg. Om möjligt justera in GPS-punkterna efter Activity Recordings som är en slags heatmap gjord på andras turer på TF. Glöm inte att stänga Edit track. Sätt namn och grad, kryssa i lämpliga rutor. Korta (100m) mindre viktiga stigar kan sättas som en Connector.

   3/ Är du osäker på vilken Riding area som är rätt så strunta i att fylla i det. Den lokale admin som kontrollerar och godkänner stigen placerar den i rätt område.

   Kolla gärna runt i Sverige hur det är ritat på andra ställen som hjälp.

   Gradering av stigar följer svårighetsskalan Euro / UK Forestry med grön, blå, röd och svart färg. Även kringliggande vägar med mera kan läggas in för att hjälpa cyklisten att hitta runt mellan stigarna. Grus- och asfaltsvägar graderas lila färg Access road/trail. Elljusspår, cykelvägar, traktorspår kring gårdar och ängar graderas som Secondary access road/trail. Ett maskinspår i skogen efter en avverkningsmaskin kan i princip ha vilken svårighetsgrad som helst beroende på omständigheter. Mycket svåra DH-spår kan graderas brandgul. Vad som är en grön, blå, röd eller svart stig är mycket subjektivt. Längre ned följer en mera detaljerad genomgång av graderingens filosofi.

   Vandring, löpning, gravel m.m.
   Trailforks kan användas även för att rita stigar där MTB-cykling inte är tillåten så som på vandringsstigar i naturreservat och nationalparker. MTB kryssas då ur som tillåten aktivtet. Appen kan ställas om mellan olika aktiviter och stignätets visning anpassas därefter.

   Att rita grusvägar och även rutter i syfte att understödja renodlad gravelcykling undanbedes. Särskilt för rutter är den primära graderingsskalan ämnad för de tekniska aspekterna av MTB-cykling och inte efter längd eller fysisk ansträngning på en grusvägsrunda.

   Några regler för hur en stig ritas
   1. Rita inte dubbelt över andra existerande stigar. En stig i skogen får bara ha ett ritat streck på kartan.

   2. En stig får inte korsa sig själv, då bör den delas upp. Men den får korsa andra stigar.

   3. En stig som kommer fram till en grusväg bör avslutas där och fortsättningen bli en ny stig. Indexera stigar som har samma namn med siffor, t.ex. Stigen 2 (använd ej fältet Trail Ref Number). Romerska siffror undanbedes (II, V, X osv).

   4. Längre stigar med mycket skiftande svårighet kan delas upp i lämpliga bitar. Indexera delarna med siffror efter namnet.

   5. Stigar bör ritas i den riktning som är lättast. Ofta betyder det att nedför är framåtriktningen. Dedikerade klättertstigar ritas i sin riktning.

   På ett fint och sammanhängande stignät kan man rita rutter med verktyget Route Planner. Rita stigarna först. Rutter lever ett sekundärt liv på TF och är inte primärt synliga på kartan. Med Route Planner kan man också göra personliga rutter som kan exporteras till appen i din telefon, din Garmin Edge eller sparas som en GPX-fil.

   I Sverige har vi många lokala administratörer. De har en god koll på sitt område som kan vara landskap, kommun eller Riding area. Även på riksnivå finns några admins som vid behov rycker in. De flesta kan nås via vår FB-grupp som finns länkad. Fråga gärna där om du är osäker på hur man gör eller hur du ska lägga upp en ny stig du hittat, eller frågor om Riding area osv. Administratörerna hjälper gärna till och svarar på frågor.

   Det är rekommenderat att sätta E-bike till Unknown och låta lokal admin hantera det vidare.

   Gradering av stigar
   Följande är riktlinjer. De är under utveckling, och vi jobbar tillsammans med Sveriges stigcyklister, Cykelfrämjandet, Sweden Mountainbike, SLAO Svenska Skidanläggningars Organisation och diverse destinationer på att ta fram ett gemensamt nationellt skylt- och graderingssystem. Bedömningen ska göras på hur tekniskt svår stigen är, inte hur ansträngande den är. Alltså inte med hänsyn på hur lång den är eller hur långa/branta backarna är. Bedömningen är också en generell bedömning av stigen. Det kan alltså förekomma enstaka svårare hinder även på lättare stigar, dock ska upplevelsen av stigen som helhet vara inom den nivå som sätts. En cyklist som har den nivå som är passande för stigen ska generellt sett inte behöva kliva av och gå och ska inte uppleva att det är mer bike and hike än cykling.

   ACCESS ROAD/TRAIL
   Grus- och asfaltsvägar graderas lila färg. Motortrafik kan förekomma. Även grusvägar bakom bom räknas hit. Läggs in för att tydliggöra hur man tar sig mellan stigarna. Inritning av grusvägar för renodlad gravelcykling undanbedes.

   SECONDARY ACCESS ROAD/TRAIL
   Iordningställda elljusspår, grusade eller asfalterade cykelvägar, traktorspår kring gårdar och ängar. Ingen motortrafik förekommer utom möjligen en bondes traktor. Kan läggas in för att tydliggöra hur man tar sig mellan stigarna då spåret inte redan är synlig eller routningsbar.

   LÄTT - GRÖN
   Flacka och breda stigar lämpliga för nybörjare och oerfarna cyklister och familjer. Lättscyklade skogsstigar och underlaget kan vara löst, ojämnt eller lerigt under vissa tider. Hinder bör ej förekomma mer än enstaka mindre rötter, stenar eller liknande. Inga speciella kunskaper eller färdigheter krävs.

   MEDELSVÅR - BLÅ
   Vanligtvis leder byggda för mountainbikecykling eller stigar lämpliga för medelerfarna cyklister med grundläggande färdigheter i stigcykling. Överlag lösare underlag, som grus, jord eller naturligt underlag. Vissa hinder förekommer som rötter, stenar, hällar och liknande. De flesta backar har lättare lutning, men brantare backar kan förekomma. Mindre hinder kan förekomma även i backar.

   SVÅR - RÖD
   I det närmaste uteslutande naturliga stigar eller anlagda skogsstigsliknande leder. Lämpliga för vanare cyklister med erfarenhet av stigcykling. Alla typer av underlag, från berghällar till löst grus, småsten, sand o.s.v. Alla typer av naturliga eller byggda hinder som spänger, hopp, drops, trappor, stenkistor är väl förekommande. Dock finns ofta en alternativ lättare linje förbi många hinder och partier. Även om dessa leder inte bör innebära större utmaningar för erfarna cyklister kan det förekomma partier som är svårare.

   MYCKET SVÅR - SVART
   Leder med större och mer utmanande hinder lämpliga för mycket vana cyklister med mycket bra färdigheter och vana av stigcykling. Mycket krävande terräng med svåra och potentiellt farliga hinder som högre drops, gappade hopp, längre stenkistor med större stenar, stockar, smalare och högre spänger, mycket branta partier där även hinder och smala svängar kan förekomma. Räkna med att det inte finns alternativa linjer förbi hinder. Dessa leder kan innebära utmaningar även för erfarna cyklister.

   EXTREM - BRANDGUL
   Vanligen bikeparkleder, downhill och enduroleder i världscupsnivå, riktigt höga drops, extrema hopp med djupa gapps, dubblar, höga och smala spänger osv. Risk för mycket svåra skador.
   AKA: Sverige
   Links
   This region uses the Uk/Euro style trail grading system.
   Region Details
   • 10,548
   • 11,695
   • 15,386
   • 5,146
   • 751
   • 45

   Local Trail Association

   Stats

   Avg Trail Rating
   Trails (view details)
   44,665
   Trails Mountain Bike
   43,484
   Trails E-Bike
   2,632
   Trails Horse
   2,013
   Trails Hike
   42,034
   Trails Trail Running
   42,164
   Trails Dirtbike/Moto
   311
   Trails Observed Trials
   19
   Trails ATV/ORV/OHV
   90
   Trails Snowmobile
   335
   Trails Snowshoe
   386
   Trails Downhill Ski
   82
   Trails Backcountry Ski
   749
   Trails Nordic Ski
   3,082
   Total Distance
   25,219 miles
   Total Descent
   2,188,035 ft
   Total Vertical
   5,525 ft
   Highest Trailhead
   5,525 ft
   Reports
   88,876
   Photos
   16,950
   Ridden Counter
   1,165,343

   Outside Logo Articles

   Video: Exploring Swedish Singletrack with Steffi Marth & Friends in 'Northern (T)Rails'
   Nov 10, 2021 from pinkbike.com
   Riding through stunning northern landscape.
   Video: Emil Johansson Perfects Tricks Inside the Heby Skatepark in 'Empty Spaces'
   May 26, 2021 from pinkbike.com
   During winter, Heby Skatepark is a regular ride spot for Emil.
   Video: Searching for Sweden's Sickest Trails in 'Swede Shreds'
   Oct 21, 2020 from pinkbike.com
   A brand new web series that goes searching for the sickest riding spots in Sweden together with local athletes and trail builders who make up the...
   Video: Simon Carlsson Christens a New Swedish Bike Park
   Mar 29, 2020 from pinkbike.com
   The Swedish Enduro Champ shows off the trails at Kvarntorpshögen.

   Popular Trail Networks

   title
   Västerås 116 177 41 4
   Gustavsberg 47 219 93 2
   Hellas och Nackaskogarna 57 172 101 9
   Görväln 123 152 53 6
   Gustafs 197 29 12 1
   view all areas »
   Sub Regions

   Popular Sweden Mountain Biking Trails

   statustitledifficultyrating
   Barbro
   Järvsö Bergscykel Park
   Traktorvägen Under 6stolen
   Isaberg Mountain Resort
   Pelikanen Flowled
   Isaberg Mountain Resort
   ÄGB 7
   Änggårdsbergen
   Manolito
   Järvsö Bergscykel Park
   Splorr
   Järvsö Bergscykel Park
   Teenie Weenie
   Järvsö Bergscykel Park
   Torra Fötter
   Hellas och Nackaskogarna
   MTB-Banan Genom Skogen
   Delsjöområdet
   Älskade Ängel
   Järvsö Bergscykel Park
   Flowiga
   Änggårdsbergen
   Till Mina Vänner
   Järvsö Bergscykel Park
   Lite För Liten
   Järvsö Bergscykel Park
   Hjulet Spinner
   Järvsö Bergscykel Park
   Till Flowiga
   Änggårdsbergen

   Sweden Mountain Bike Routes

   titleratingdistance
   NICK 2.0
   Ursvik
   8 miles
   Skogsfrun
   Luleå
   3 miles
   Nornan
   Ormberget - Hertsölandet
   3,648 ft
   Malmleden
   Nordvästra Luleå
   4 miles
   Hagadalsleden
   Ormberget - Hertsölandet
   5 miles
   Roliga timmen
   Förberget
   9 miles
   Lindman
   Åreskutan
   3 miles
   SWECUP#4 - Östersund 2022
   Östersund
   18 miles
   Multisport Asphalt Serpent Hill
   Ormberget - Hertsölandet
   3 miles
   Kopparn loop
   Åre Bike Park Trail
   3 miles

   Recent Ride Log Activity in Region

   Today
   • 337 rides
   Yesterday
   • 668 rides
   Past Week
   • 8,304 rides

   Photos of Sweden Mountain Bike

   32 |
   Sep 4, 2022 @ 2:37pm
   Sep 4, 2022
   51 |
   Sep 4, 2022 @ 2:37pm
   Sep 4, 2022
   trail: Låkta West
   52 |
   Jul 12, 2022 @ 8:02am
   Jul 12, 2022
   trail: Låkta West
   106 |
   Aug 28, 2021 @ 3:21pm
   Aug 28, 2021
   176 |
   Aug 17, 2016 @ 1:24am
   Aug 17, 2016
   184 |
   May 14, 2016 @ 7:19am
   May 14, 2016
   trail: Sjöstigen
   242 |
   Nov 30, 2014 @ 11:02am
   Nov 30, 2014
   trail: Sjöstigen
   457 |
   May 21, 2007 @ 8:11am
   May 21, 2007

   Videos of Sweden Mountain Bike

   MTB Kallebäck dirtybagge
   16 | Dec 10, 2023
   4 | Nov 18, 2023
   2 | Nov 18, 2023
   6 | Nov 18, 2023
   Fimd thr trail - hitta stigen
   3 | Nov 18, 2023
   5 | Nov 18, 2023
   | Nov 18, 2023
   Slippery fail
   36 | Nov 16, 2023

   Recent Comments

   usernametypetitlecommentdate
   TyroneSlothroptrailHäxans StugaBra stigfixat, tog mig friheten att frisera...
   May 24, 2024 @ 3:54am
   1 day
   TyroneSlothroptrailUddared-Gråbo 2Håller med, rätt kul stig när det är torrt...
   May 22, 2024 @ 4:38am
   May 22, 2024
   OrjanXtrailTimmermans HemlighetGår den att cykla alls? Du kan själv...
   May 21, 2024 @ 8:03am
   May 21, 2024
   OrjanXtrailTimmermans HemlighetGår den att cykla alls? Du kan själv...
   May 21, 2024 @ 8:03am
   May 21, 2024
   aaverdaltrailInnerSwingenNär ni lägger upp nya stigar så skriv...
   May 21, 2024 @ 7:13am
   May 21, 2024

   Bike & Skill Parks

   nametypecityrating
   Isaberg Mountain Resortbike parkGislaved
   Åre Bike Parkbike parkÅre
   Järvsö Bergscykel Parkbike parkLjusdal
   Vallåsen Bike Parkbike parkLaholm
   Hammarbybackenbike parkStockholm

   Activity Type Stats

   activitytypetrailsdistancedescentdescent distancetotal verticalratingglobal rankstate rankphotosreportsroutesridelogs
   Mountain Bike43,48324,288 miles2,087,913 ft10,333 miles4,596 ft
   #716,78988,6531,4541,315,061
   E-Bike2,6322,003 miles187,467 ft843 miles4,596 ft
   #211275,8858329,115
   Horse2,0131,141 mile82,628 ft478 miles3,504 ft
   #822,05513164
   Hike42,03423,772 miles1,960,033 ft10,085 miles5,525 ft
   #47186,90038449,712
   Trail Running42,16423,862 miles1,970,318 ft10,123 miles5,525 ft
   #46386,926472152,653
   Dirtbike/Moto311177 miles10,253 ft63 miles1,631 ft
   #2821,3982280
   Observed Trials1916 miles1,542 ft6 miles1,768 ft
   35939
   ATV/ORV/OHV90119 miles7,113 ft46 miles2,992 ft
   #1921,439140
   Snowmobile335322 miles16,339 ft102 miles3,412 ft
   #1311,203116
   Snowshoe386224 miles23,179 ft87 miles2,927 ft
   #181,2116448
   Downhill Ski8233 miles16,010 ft26 miles2,615 ft
   #947318,854
   Backcountry Ski749499 miles46,601 ft192 miles3,684 ft
   #6187276,974
   Nordic Ski3,0822,888 miles226,729 ft1,144 mile3,681 ft
   #31,4121673,116
   • By canadaka Trailforks & contributors
   • Admins: ollesvenskonthetrail, JALLE, OrjanX, martinlindstr, Cykeljohan
   • #5237 - 181,766 views
   • sweden activity log | embed map of Sweden mountain bike trails | sweden mountain biking points of interest polygons

   Downloading of trail gps tracks in kml & gpx formats is enabled for Sweden.
   You must login to download files.