Sight Sight natural wonder, historic poi
close
Layers winter
Map Style
Trail Style
 • ?
LEGEND
Trail Difficulties
 • Access Road/Trail
 • White
 • Green
 • Blue
 • Black
 • Double Black Diamond

Trail Report Status
 • Clear / Green
 • Minor Issue / Yellow
 • Significant Issue / Amber
 • Closed or Major Issue / Red
Trail Conditions
 • Unknown
 • Snow Packed
 • Snow Covered
 • Freeze/thaw Cycle
 • Icey
 • Prevalent Mud
 • Wet
 • Variable
 • Dry
 • Very Dry
 • Map Markers
 • trail Trail Head
 • photo Photo
 • place Directory Listing
 • region Riding Area
 • TTF TTF
 • Parking Parking
 • Viewpoint Viewpoint
 • Information Information
 • Warning Warning
 • Directions Directions
 • Water Fountain/Source Water Fountain/Source
 • Sight Sight
 • Restrooms Restrooms
 • Gate Gate
 • Camping Camping
 • Trail Sign Trail Sign
 • Table or Bench Table or Bench
 • Other Other
Vike Minnesgård i Boge är en gotländsk strandgård med rötter i 1600-talet. Gården har ålderdomliga byggnader och en mycket intressant personhistoria. Nuvarande byggnader är från tidigt 1800-tal. Under 1700-talet delades gården upp i flera parter.År 1828 gjordes laga skifte vid Vike . En av parterna ålades då att flytta sina byggnader till en helt ny tomt öster om den gamla landsvägen. Det är den gårdspart som nu är museum.
 • By Jonashenning
 • #17546